Katedra garantuje obory Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví a Finance a účetnictví v bakalářském studiu a obor Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví je vyučován také v navazujícím magisterském studiu. V rámci navazujícího magisterského oboru Podniková ekonomika a management je rovněž katedrou nabízena a garantována specializace Finance podniku a specializace Účetnictví a daně. Svou náplní odpovídají obory a specializace moderním trendům v oblasti bankovnictví, financí, účetnictví a daňové politiky. Kromě odborných znalostí je kladen důraz na schopnost získávat, třídit a analyzovat odborné informace tvůrčím způsobem, schopnost vytvářet si vlastní názor a umění prezentovat a obhájit jej.

 

Bakalářské studium:

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Finance a účetnictví

 

Navazující magisterské studium:

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Podniková ekonomika a management - specializace Finance podniku

Podniková ekonomika a management - specializace Účetnictví a daně