Katedra financí a účetnictví každoročně pořádá soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci zpracovanou studenty oborů garantovaných katedrou. Cenu vedoucího katedry mají možnost získat pouze studenti, kteří svou práci obhájí v jarním termínu státních závěrečných zkoušek. Věcné ceny autorům nejlepších prací jsou předávány na setkání členů katedry s absolventy, které se koná vždy před slavnostními promocemi.

 2016

Nejlepší diplomová práce
1. místo: Petra Tůmová - Vliv regulace na finanční stabilitu vybraných bank
2. místo: Simona Nováková - Finanční analýza Fio banky, a.s.
3. místo: Dominika Žůrková - Veřejné výdaje na výzkum a vývoj a jejich vztah s ekonomickým růstem v České republice, Dánsku a na Slovensku 
Nejlepší bakalářská práce
Obor Bankovnictví
1. místo: Ivana Vítková - Poplatková politika vybraných českých bank
Obor Účetnictví a daně
1. místo: Štěpán Šmída - Daňové úniky v podmínkách ČR
2. místo: Petra Černá - Daňové zatížení zaměstnanců v ČR a v Německu   

2015

Nejlepší diplomová práce
1. místo: Kristína Dubovická - Vplyv priamych zahraničných investícií na export a ekonomický rast v Bulharsku, Rumunsku a Estónsku
2. místo: Eva Lasotová - Evaluace plnění Rozvojových cílů tisíciletí s ohledem na objem získané oficiální rozvojové pomoci
3. místo: Marie Ligocká - Komodity a jejich význam při tvorbě investičního portfolia  
Nejlepší bakalářská práce
Obor Bankovnictví
1. místo: Tomáš Pitucha - Návrh metodiky stanovení ratingu vládních dluhopisů   
2. místo:  nebylo uděleno
3. místo: Veronika Mrkvová - Finanční systémy ve vybraných zemích
Obor Účetnictví a daně
1. místo: Pavel Tvardek - Daňové úniky v gastronomii   
2. místo: Zdeňka Štrbačková - Tvorba vnitropodnikových směrnic ve výrobní společnosti   
3. místo: Anežka Martýnková - Hodnocení efektivnosti vybrané investice   

2014

Nejlepší diplomová práce
1. místo: Jan Halfar - Evaluace vhodnosti členství v EMU pro vybrané země EU z hlediska teorie   optimálních měnových oblastí
2. místo: Markéta Šeligová - Analýza Komerční banky, a.s. pomocí modelu CAMEL za období 2005 - 2012
3. místo: Soňa Čavajdová - Empirický odhad efektov priamych zahraničných investícií
Nejlepší bakalářská práce
1. místo: nebylo uděleno
2. místo: Zdeňka Kubošová - Srovnání nabídek hypotečních úvěrů pěti vybraných hypotečních bank
3. místo: Simona Nováková - Administrativní ocenění nemovitosti za účelem stanovení daně 

2013

Nejlepší diplomová práce
1. místo: Darina Turoňová - Akciové trhy USA a Velké Británie: Dopady globální finanční krize
2. místo: Dominik Wijacki - Komparace koncentrace bankovních sektorů v zemích Visegrádské čtyřky
3. místo: Ivana Čišecká - Efektívnosť úverových nástrojov Medzinárodného menového fondu
3. místo: Lucie Tomanová - Reálná a nominální konvergence Rumunska a Bulharska s eurozónou
Nejlepší bakalářská práce
1. místo: nebylo uděleno
2. místo: Petra Tůmová - Kontokorentní úvěr pro společnost FIGREMA, spol. s r.o.
3. místo: Petra Štěpánková - Bostonská matice a její použití při finanční analýze nestátních neziskových organizací

2012

Nejlepší diplomová práce
1. místo: Veronika Dziadková - Spotřebitelské úvěry ve vybraných finančních institucích v ČR
2. místo: Lucie Sikorová - Determinanty likvidity obchodních bank v České republice
3. místo: Jana Smeliková - Odhad J-křivky zahraničního obchodu pro země střední Evropy
Nejlepší bakalářská práce
1. místo: Soňa Čavajdová - Analýza efektívnosti bánk v Slovenskej republike
2. místo: Michael Kopřiva - Osobní finance versus finanční gramotnost
3. místo: Martin Svach - Možnosti financování bydlení v České republice

2011

Nejlepší diplomová práce
1. místo: nebylo uděleno
2. místo: Jana Šimáková - Analýza vzájomného vývoja cenových hladín ropy a zlata
3. místo: nebylo uděleno
Nejlepší bakalářská práce
1. místo: Darina Turoňová - Vzájemný vztah vybraných finančních ukazatelů a dividendové politiky
2. místo: Lukáš Černohorský - Měnová politika centrálních bank ve vybraných zemích EU
3. místo: Klára Waleczková - Ocenění rodinného domu za účelem stanovení pojistné částky
              Dominik Wijacki - Finanční analýza GE Money Bank, a.s. za období 2005-2009
Zvláštní cena za nejlepší práci na téma finanční stability
Jan Baďura - Úvěry zajištěné nemovitostí v České republice v období globální finanční krize

2010

Nejlepší diplomová práce
1. místo: Katarína Gajdošová – Správa podielových fondov
2. místo: Jiří Steiger – Analýza vybraných kapitálových trhů vyspělých států a trhů Emerging Markets
3. místo: Veronika Belicová – Databáza pre zber operačných strát
Nejlepší bakalářská práce
1. místo: Veronika Dziadková – Spotřebitelské úvěry ve vybraných bankách v ČR
2. místo: Jakub Valkus – Vliv velikosti obce na její příjmy a hospodaření
3. místo: Zuzana Vávrová – Financování nestátní neziskové organizace TyfloCentrum ČR, o.p.s.

2009

Nejlepší diplomová práce
1. místo: Eva Langerová – Testování efektivnosti na kapitálových trzích Višegrádské čtyřky
1. místo: Iveta Řepková – Srovnání konkurence a koncentrace českého a slovenského bankovního sektoru
3. místo: Jakub Vytlačil – Analýza úrovně finančního poradenství v českých bankách
Nejlepší bakalářská práce
1. místo: nebylo uděleno
2. místo: Jan Chytil – Výnosy a rizika na akciových trzích Ruska a Číny
3. místo: Michal Gebauer – Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla