Katedra financí a účetnictví má bohatou publikační činnost, která zahrnuje široké spektrum odborných témat finanční, účetní a daňové teorie i praxe. Kromě rozsahu publikační činnosti je možné pozitivně hodnotit i její kvalitu – členové katedry pravidelně publikují v uznávaných domácích i zahraničních časopisech, recenzovaných sbornících z domácích i zahraničních konferencí, podílejí se na zpracování monografií (publikovaných i v zahraničních vydavatelstvích) a vysokoškolských učebnic a učebních textů.

Publikační činnost jednotlivých pracovníků katedry financí a účetnictví je uvedena u jejich osobních charakteristik (vyučující), pro ilustraci uvádíme výběr prací rozčleněných podle typu a roku vydání publikace.

 

Publikační činnost katedry za rok 2021

Články v impaktovaných časopisech z databáze Web of Science

 1. KRKOŠKOVÁ, R. and Z. SZKORUPOVÁ, 2021. Impact of macroecnomic indicator on mortgage loans in the V4. Journal of Economics, 69(6), pp. 627-646. ISSN 0013-3035.
 2. RŮČKOVÁ, P. and N. ŠKULÁŇOVÁ, 2021. The determination of financial structure in agriculture, forestry and fishing industry in selected countries of Central and Eastern Europe. E&M Ekonomie a Management, 24(3),  pp. 58-78. ISSN 1212-3609.
 3. SOBOTOVIČOVÁ, Š. and B. BLECHOVÁ, 2021. Perception of Business Entities towards Digitization of Tax Administration in the Czech Republic. E&M Economics and Management, 24(3), 208–223. ISSN 1212-3609.

Články v časopisech z databáze SCOPUS

 1. PALEČKOVÁ, I. and P. KLEPKOVÁ VODOVÁ, 2021. Assessment of selected aspects of financial stability of the Czech banks. International Journal of Monetary Economics and Finance, 14(1), 23-34. ISSN 1752-0479.
 2. JANOUŠKOVÁ, J. and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2021. Approaches to Real Estate Taxation in the Czech Republic and the EU Countries. International Advances in Economic Research, 27(1),  61-73. ISSN 1083-0898.
 3. SZAROWSKÁ, I., 2021. Effect of the COVID-19 Pandemic on the Management of Czech Regions: The Case of the Moravian-Silesian Region. SciPap, 29(1), 1244 (1-11). ISSN 1804-8048.
 4. ŠIMÁKOVÁ, J., 2021. The exchange rate as a determinant of the development of foreign trade in the agri-food industry in the Visegrad region. Forum Scientiae Oeconomia. 9(2), 5-21. ISSN 2300-5947.
 5. METZKER, Z., J. MAROUSEK, R. HlLAWICZKA, J. Jr. BELAS and K.A. KHAN, 2021. The Perception of the Market and Operational Area of Business by Service Sector and Tourism Companies in terms of CSR implementation. Journal of Tourism and Services, 23(12), 217-236.

Články v ostatních časopisech

 1. RŮČKOVÁ, P. and N. ŠKULÁŇOVÁ, 2021. Jak vybrané determinanty ovlivňují finanční strukturu ve zpracovatelském průmyslu ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Acta academica karviniensia, 21(2), pp. 66-83. ISSN 1212-415X.
 2. RŮČKOVÁ, P. and N. ŠKULÁŇOVÁ, 2021. How Selected Macroeconomic Factors Affect the Corporate Profitability of Transportation and Storage Companies in Selected European Economies. Acta VŠFS, 15(2), pp. 176-197. ISSN 1802-792X.
 3. ŠELIGOVÁ, M. and I. KOŠTUŘÍKOVÁ, 2021. Knowledge of basic accounting issues of SBA students and their view on the qualification level of professional accountants. European Financial and Accounting Journal 2021, 16(1), pp. 25-44. ISSN 1802-2197.  
 4. METZKER, Z. (25%), MAROUSEK, J.(25%), ZVARIKOVA, K.(25%) and R. HLAWICZKA, 2021. The perception of SMEs bankruptcy concerningCSR implementation. International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 9(2), 85-95.
 5. HLAWICZKA, R., R. BLAZEK, G. SANTORO,  and G. ZANELLATO, 2021. Comparison of the terms creative accounting, earnings management and fraudulent accounting through bibliographic analysis. Ekonomicko-manazerske spektrum, 15(2), 27-37.

 

Publikační činnost katedry za rok 2020

Články v impaktovaných časopisech z databáze Web of Science

 1. HERYÁN, T., 2020. Managers of tourism companies can no longer expect any financial support from company owners: Different working capital management due to the global financial crisis. E&M Economics and Management, 23(1), 50-59. ISSN 1212-3609.
 2. PŘEČKOVÁ, L. and I. PALEČKOVÁ, 2020. Evaluation of Technical Efficiency of Insurance Companies in the Visegrad Group Countries. Ekonomista, 2020(6), 862-880. ISSN 2299-6184.

 

Články v časopisech z databáze SCOPUS

 1. RŮČKOVÁ, P. and D. STAVÁREK, 2020. Are there differences in the use of debt capital in enterprises of different size? International Journal of Monetary Economics and Finance. 13(2), 163-176. ISSN 1752-0479. 
 2. ŠIMÁKOVÁ, J. 2020. A Study of the Effects of Exchange Rates on the Stock Companies in the Petrochemical Industry of the Eurozone. Croatian Economic Survey, 22(1), 103-122. ISSN 1330-4860.
 3. ŠKULÁŇOVÁ, N. 2020. Impact of selected determinants on the financial structure of the mining companies in the selected countries. Review of Economic Perspectives, 20(2), 197-215. ISSN 1804-1663.
 4. SOBOTOVIČOVÁ, Š. and J. JANOUŠKOVÁ, 2020. Specifics of Real Estate Taxation in the Czech and Slovak Republics. International Advances in Economic Research.  26(3), 273-287. ISSN 1083-0898.

 

Články v ostatních časopisech

 1. RŮČKOVÁ, P. and N. ŠKULÁŇOVÁ, 2020. What determines leverage in selected countries of Central and Eastern Europe in the automotive industry. Journal of Administrative and Business Studies, 6(5), 205-221. ISSN 2414-309X.
 2. SZAROWSKÁ, I. 2020. Fiscal Decentralisation and Economic Growth in the Czechia. Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics. ISSN 2169-0367.
 3. ŠKULÁŇOVÁ, N., 2020. Determinants of corporate profitability of companies from construction and real estate industries in selected European countries. Acta academica karviniensia, 20(2), 48-64. ISSN 1212-415X.

 

Publikační činnost katedry za rok 2019 

Kapitoly v knihách

 1. HERYÁN, T. and P. RŮČKOVÁ, 2019. Financial variables affecting the liquidity of those profitable medium-sized companies within tourism in Bulgaria, the Czech Republic and Poland. In: MILEVA S. and N. POPOVA, 2019. Research, Development and Education in Tourism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 181-198. ISBN 978-1-5275-3719-4.

 

Články v impaktovaných časopisech z databáze Web of Science

 1. JANOUŠKOVÁ, J. and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2019. Fiscal autonomy of municipalities in the context of land taxation in the Czech Republic. Land Use Policy. 82, 30–36. ISSN 0264-8377. 
 2. PALEČKOVÁ, I., 2019. Cost Efficiency Measurement Using Two-Stage Data Envelopment Analysis in the Czech and Slovak Banking Sectors. Acta Oeconomica, 69(3), 445-466. ISSN 0001-6373. 
 3. ŠIMÁKOVÁ, J., D. STAVÁREK, T. PRAŽÁK and M. LIGOCKÁ, 2019. Macroeconomic factors and stock prices in the food and drink industry. British Food Journal, 121(7), 1627-1641. ISSN 0007-070X. 

 

Články v časopisech z databáze SCOPUS

 1. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., 2019. Determinants of Solvency in Selected CEE Banking Sectors: Does Affiliation with the Financial Conglomerate Matter? Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 67(2), 493-501. ISSN 1211-8516.
 2. LIGOCKÁ, M. and D. STAVÁREK, 2019. The Relationship Between Financial Ratios and the Stock Prices of Selected European Food Companies Listed on Stock Exchanges. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67(1), 299-307. ISSN 1211-8516.
 3. ŠELIGOVÁ, M. and I. KOŠTUŘÍKOVÁ, 2019. The impact of debt funding sources on liquidity of companies in food industry. Agris On-line Papers in Economics and Informatics, 11(3), 91-104. ISSN 1804-1930. SRJ=0,300
 4. ŠIMÁKOVÁ, J. and N. RUSKOVÁ, 2019. The Role of Exchange Rates in the Stock Price Development of Chemical Companies in the Visegrad Four Countries. Comparative Economic Research – Central and Eastern Europe, 22(3), 117-129. ISSN 2082-6737.

 

Články v ostatních časopisech 

 1. BLECHOVÁ, B., I. KOŠTUŘÍKOVÁ and M. ŠELIGOVÁ, 2019. Perception of accountant profession in the Czech Republic. Acta academica karviniensia, 19(3), 19-30. ISSN 1212-415X.
 2. JANOUŠKOVÁ, J. and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2019. Vnímání daně z nemovitých věcí v České republice. Acta Sting, 2019(4), s. 46-56. ISSN 1805-6873.
 3. LIGOCKÁ, M., 2019. The Effect of Financial Ratios on the Stock Prices: Evidence from the Polish Stock Exchange. ACTA VŠFS, 13(1), 44–60. ISSN 1802-7946.
 4. PRAŽÁK, T., 2019. Financial Health of Small and Medium-Sized Companies in the Visegrad Countries. E-Finanse, 15(3), 56-66. ISSN 1734-039X.
 5. ŠELIGOVÁ, M., 2019. Competitiveness of Companies Expressed by the Relationship between the Structure of Funding Sources and the Liquidity of Companies in the Visegrad Group Countries. Acta academica karviniensia, 19(2), 55-67. ISSN 1212-415X.
 6. ŠKULÁŇOVÁ, N., 2019. Influence of selected determinants on the financial structure in the civil engineering companies in the selected countries. Socialiniai Tyrimai. 42(2), 5-16. ISSN 2351-6712.

 

Publikační činnost katedry za rok 2018 

Monografie

 1. PALEČKOVÁ, I., 2018. Performance Measurement in Banking: Empirical Application to Central and Eastern Europe. Praha: Professional Publishing. ISBN 978-80-88260-13-4.

 

Kapitoly v knihách

 1. SZAROWSKÁ, I., 2018. Importance of fiscal fundamentals for sovereign risk spread. In: Regaining Global Stability After the Financial Crisis. Hershey PA, USA: IGI Global, 127-146. ISBN 9781522540267.

 

Články v impaktovaných časopisech z databáze Web of Science

 1. JANOUŠKOVÁ, J. and P. KIRSCHNEROVÁ, 2018. Tax Policy of the Czech Republic and Securing Funds for Retirement. Ekonomický časopis, 66(9), s. 888-908. ISSN 0013-3035.
 2. KOURTZIDIS, S. A., TZEREMES, P., TZEREMES, N. G. and T. HERYÁN, 2018. Integration of tourism markets in Australia: An international visitor arrivals’ convergence assessment. Tourism Economics, 24(1), 901-907. ISSN 1354-8166.
 3. SZAROWSKÁ, I., 2018. Importance of R&D Expenditure for Economic Growth in Selected CEE Countries. E+M: Ekonomie a Management, 21(4), 108-124. ISSN 1212-3609.
 4. ŠIMÁKOVÁ, J., 2018. Asymmetric Effects of Exchange Rate Changes on the Foreign Trade of Czechia. Eastern European Economics, 56(5), 422-437. ISSN 0012-8775.

 

Články v časopisech z databáze SCOPUS

 1. HERYÁN, T., 2018. What Drives Liquidity of Tourism Companies? Microeconomic Evidence from Bulgaria, Czech Republic and Poland. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66(6), 1477-1484. ISSN 1211-8516.
 2. JANOUŠKOVÁ, J. and P. KIRSCHNEROVÁ, 2018. Are tax reliefs of individuals only a tool of tax optimisation? International Advances in Economic Research. 24(3), 239-252. ISSN 1083-0898.
 3. KOČIŠOVÁ, K. and D. STAVÁREK, 2018. The evaluation of banking stability in the European Union countries. International Journal of Monetary Economics and Finance, 11(1), 36-55. ISSN 1752-0479.
 4. LIGOCKÁ, M. and D. STAVÁREK, 2018. What macroeconomic variables drive the stock returns of Austrian financial institutions? Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D – Faculty of Economics and Administration, 25(42), 128-139. ISSN 1211-555X.
 5. PALEČKOVÁ, I., 2018. Are banks in financial conglomerates more profitable than other commercial banks? Evidence of banking sectors in Visegrad countries. International Journal of Trade and Global Market - Special Issue on: European Financial Systems in the Post-Crisis Period, 11(4), 231-242. ISSN 1742-755X.
 6. PRAŽÁK, T., 2018. The Effect of Economic Factors on Performance of the Stock Market in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66(6), 1613– 1626. ISSN 1211-8516.
 7. PRAŽÁK, T. and D. STAVÁREK, 2018. The Importance of Financial Ratios in Predicting Stock Price Trends: Evidence from Central European Countries. International Journal of Trade and Global Markets,11(4), 293-305. ISSN 1742-7541.
 8. SZAROWSKÁ, I., 2018. Effect of macroeconomic determinants on non-performing loans in Central and Eastern European countries. International Journal of Monetary Economics and Finance, 11(1), 20-35. ISSN 1752-0479.
 9. ŠEBESTOVÁ, J., MAJEROVÁ, I. and I. SZAROWSKÁ, 2018. Indicators for assessing the financial condition and municipality management. Administratie si Management Public, 31(2), 97-110. ISSN 1583-9583.

 

Články v ostatních časopisech 

 1. BLECHOVÁ, B. and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2018. Financial accounting of the Czech Republic in the context of international harmonization. Acta academica karviniensia, 18(1), 17-24. ISSN 1212-415X.
 2. JANOUŠKOVÁ, J. and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2018. Zdanění pozemků v ČR. Acta Sting. 2018(4), 75-88. ISSN 1805-6873.
 3. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., 2018. Effects of affilitation with the financial conglomerate on bank liquidity and solvency in the Visegrad countries. Acta academica karviniensia, 18(2), 16-25. ISSN 1212–415X.
 4. LIGOCKÁ, M., 2018. Can Financial Ratios Influence the Stock Returns of Financial Sector Companies in Austria? Acta academica karviniensia, 18(1), 25-35. ISSN 2533-7610.
 5. LIGOCKÁ, M., 2018. The Relationship between the Stock Prices and Financial Ratios: Evidence from the Prague Stock Exchange and the Polish Stock Exchange. Acta academica karviniensia, 18(4), 66-78. ISSN 1212-415X.
 6. PŘEČKOVÁ, L. and D. PAPÁČEK, 2018. Metodické postupy vedoucí ke stanovení pojistné hodnoty rodinného domu na českém pojistné trhu. Oceňování. 11(2), 44-59. ISSN 1803-0785.
 7. SZAROWSKÁ, I., MAJEROVÁ, I. and J. ŠEBESTOVÁ, 2018. Indikátory finanční stability pro potřeby obcí. Český finanční a účetní časopis, 13(1), 25-45. ISSN 1802-2200.
 8. SZAROWSKÁ, I., MAJEROVÁ, I., ŠEBESTOVÁ, J., LEBIEDZIK, M. and R. DOLÁK, 2018. Evaluace finanční stability a zdraví obcí. Acta Academica Karviniensia, 21(3), 62-76. ISSN 1212-415X.
 9. MAJEROVÁ, I., SZAROWSKÁ, I., DOLÁK, R., LEBIEDZIK, M., ŠEBESTOVÁ, J., PRAŽÁK, T. and VYMĚTAL, D., 2018. The Problem of Municipal Indebtedness: A Case of the Municipalities in the Moravian-Silesian Region. In: DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Ostrava: Editorial Center VŠB-TU Ostrava, pp. 151-157. ISBN 9788024842295.
 10. ŠKULÁŇOVÁ, N., 2018. Impact of selected determinants on the choice of sources of financing in the energy companies of the Visegrád Group. Socialiniai Tyrimai. 41(2), 101-111. ISSN 2351-6712.

 

Publikační činnost katedry za rok 2017

 Kapitoly v knihách

 1. HERYÁN, T., 2017. Oil spot prices' next-day volatility: Comparison of European and American short run forecasts. In: Financial Environment and Business Development. SWITZERLAND: Springer International Publishing, s. 285-296.  ISBN 978-3-319-39918-8.
 2. ŠIMÍKOVÁ, I., 2017. Procesy vztažené ke zhodnocení podnikových výkonů. In: HUČKA, Miroslav a kol. Modely podnikových procesů. Praha: C. H. Beck, s. 395-423. ISBN 978-80-7400-468-1.

 

Články v impaktovaných časopisech z databáze Web of Science

 1. HERYÁN, T., TZEREMES, P., 2017. The bank lending channel of monetary policy in EU countries during the global financial crisis. Economic Modelling, Neuveden (67), 10-22. ISSN 0264-9993.
 2. JANOUŠKOVÁ, J. and P. KIRSCHNEROVÁ, 2017. Altruistic behaviour of individuals in the context of the tax stimulus in the Czech Republic. Civil Szemle. Vol. 14, Issue 4, pp. 71-94.
 3. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2017. Property tax in the regions of the Czech Republic. E+M Ekonomie a Management, 20(4), 120-134.  ISSN 1212-3609.
 4. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., STAVÁREK, D., 2017. Factors Affecting Sensitivity of Commercial Banks to Bank Run in the Visegrad Countries. E+M Ekonomie a Management, 20(3), 159-175.  ISSN 1212-3609.
 5. PALEČKOVÁ, I., 2017. Efficiency Change of Banking Sectors and Banks in the Financial Conglomerates in Visegrad Group Countries. Ekonomický časopis, 65(1), 79-92.  ISSN 0013-3035.
 6. ŠIMÁKOVÁ, J., 2017. Assessing Exchange Rate Sensitivity of Bilateral Agricultural Trade for the Visegrad Countries. Outlook on Agriculture, 46(3), 195-202.  ISSN 0030-7270.

 

Články v časopisech z databáze SCOPUS

 1. BLECHOVÁ, B., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2017. Disparities of the Regions of the Czech Republic in Terms of Tax Revenues. Economy of Region, 13(4), 1304-1313.  ISSN 2072-6414.
 2. HERYÁN, T., 2017. Were the Czech hotels able to confront current appreciation of the Czech currency before the end of the exchange rate commitment?. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(6), 1925-1933.  ISSN 1211-8516.
 3. KOČIŠOVÁ, K., PALEČKOVÁ, I., 2017. The super-efficiency model and its use for ranking and identification of outliers. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(4), 1371-1382. ISSN 1211-8516.
 4. PALEČKOVÁ, I., 2017. Application of Window Malmquist Index for Examination of Efficiency Change of Czech Commercial Banks. DANUBE: Law and Economics Review, 8(3), 173-190.  ISSN 1804-6746.
 5. PRAŽÁK, T., STAVÁREK, D., 2017. The Relationship between Stock Market Development and Macroeconomic Fundamentals in the Visegrad Group. Comparative Economic Research, 20(3), 5-24.  ISSN 2082-6737.
 6. SZAROWSKÁ, I., 2017. Does public RandD expenditure matter for economic growth? GMM approach. Journal of International Studies, 10(2), 90-103.  ISSN 2071-8330.
 7. SZAROWSKÁ, I., ŽŮRKOVÁ, D., 2017. Veřejné výdaje na výzkum a vývoj a jejich vztah s ekonomickým růstem v Česku, Dánsku a Slovensku. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D: Faculty of Economics and Administration, 24(39), 211-222.  ISSN 1211-555X.
 8. SZAROWSKÁ, I., 2017. The relationship between public expenditures on research and development and economic growth - example for the Czech Republic, Denmark and Slovakia. Journal of Applied Economic Sciences, 12(3(49)), 839-849.  ISSN 1843-6110.
 9. ŠELIGOVÁ, M., 2017. The Effect Of Selected Financial Indicators On Liquidity Of Companies In Selected Sectors In The Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(6), 2085-2091.  ISSN 1211-8516.
 10. ŠELIGOVÁ, M., 2017. The impact of selected research and development indicators on companies´ growth in individual industries in V4 countries. Journal of Applied Economic Sciences, 12(1), 170-179.  ISSN 1843-6110.
 11. ŠIMÁKOVÁ, J., 2017. The Impact of Exchange Rate Movements on Firm Value in Visegrad Countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 65(6), 2105-2111.  ISSN 1211-8516.

 

Články v ostatních časopisech

 1. JANOUŠKOVÁ, J., KIRSCHNEROVÁ, P., 2017. Rozsah využívání daňových úlev fyzických osob v ČR. Acta academica karviniensia, 1/2017(1/2017), 55-64.  ISSN 1212-415X.
 2. JANOUŠKOVÁ, J., KIRSCHNEROVÁ, P.,  2017. Daňové stimuly v kontextu zabezpečení staří v Moravskoslezském kraji a ČR. Acta Sting, 4(4/2017), 6-21.  ISSN 1805-6873.
 3. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š.,  2017. Nedoplatky a jejich výše v kontextu daně z nemovitých věcí. Český finanční a účetní časopis, 12(1), 41-53.  ISSN 1802-2200.
 4. POLÁČEK, E., 2017. Fiškálna decentralizácia a jej vplyv na vývoj dane z nehnuteľnosti v Slovenskej republike. Acta academica karviniensia, 17(3), 44-56.  ISSN 1212-415X.
 5. PRAŽÁK, T., 2017. THE FINANCIAL HEALTH OF PUBLIC LIMITED COMPANIES IN POLAND. Acta academica karviniensia, Neuveden (4), 77-86.  ISSN 2533-7610.
 6. PŘEČKOVÁ, L., VÁVROVÁ, E.,  2017. The Level of Integration of Bancassurance Products of Financial Groups Erste Group Bank, UniCredit Group and KBC Group in Selected Countries. Financial Assests and Investment, 8(2), 49-60.  ISSN 1804-5081.
 7. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2017. Postavení daně z přidané hodnoty v zemích OECD. Acta Sting, Neuveden (2017/4), 51-62.  ISSN 1805-6873.
 8. SZAROWSKÁ, I., 2017. Fiscal Incentives for Research and Development and Tax Subsidy in Selected EU Countries. Acta academica karviniensia, 17(2), 50-61.  ISSN 1212-415X.
 9. ŠELIGOVÁ, M., 2017. Corporate Liquidity and Financial Indicators in Selected Sectors in the Czech Republic. Acta academica karviniensia, 17(4), 87-99.  ISSN 2533-7610.
 10. ŠELIGOVÁ, M., 2017. Vztah mezi vybranými finančními ukazateli a likviditou podniků ve vybraných odvětvích v České republice. Acta academica karviniensia, 17(2), 62-72.  ISSN 2533-7610.
 11. ŠIMÍKOVÁ, I., 2017. Účetnictví municipálních příspěvkových organizací České a Slovenské republiky v letech 1992-2016. Economics Management Innovation (EMI), 2017(1/2017), str. 34-44.  ISSN 1805-353X.
 12. ŠIMÍKOVÁ, I., KORDOŠOVÁ, A., 2017. Komparatívna analýza podvojného účtovníctva neziskových organizácií v Slovenskej a Českej republice. Economics and Informatic, 2017(1/2017), 60-72.  ISSN 1339-987X.

 

Publikační činnost katedry za rok 2016 

Články v impaktovaných časopisech z databáze Web of Science

 1. JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2016. Immovable property tax in the Czech Republic as an instrument of fiscal decentralization. Technological and Economic Development of Economy, 22(6), 767–782. ISSN 2029-4913.
 2. ŠPERKA, R. a I. SZAROWSKÁ, 2016. Financial transaction taxation in agent-based simulation. E & M: Ekonomie a Management, 19(2), 176-187. ISSN 1212-3609.

 

Články v časopisech z databáze SCOPUS

 1.  BLECHOVÁ, B. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2016. Analysis of Tax Education in a Business School: a Case Study. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences. 24(2). 113-118. ISSN 1587-3803. DOI: 10.3311/PPso.8486.
 2. JANOUŠKOVÁ, J., 2016.  Government fiscal instruments and supporting donations in the Czech Republic. International Advances in Economic Research. 22(2), 241-242.  ISSN 1083-0898.
 3. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2016. The effect of changes in sickness insurance on incapacity for work in selected regions of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae, 64(3), 961-969.  ISSN 1211-8516.
 4. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2016. Gift Tax and its Incorporation into the Income Tax. International Advances in Economic Research. 22(3), 359-360. ISSN 1083-0898. DOI: 10.1007/s11294-016-9593-9.
 5. LIGOCKÁ, M., T. PRAŽÁK a D. STAVÁREK, 2016. The Effect of Macroeconomic Factors on Stock Prices of Swiss Real Estate Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64(6), 2015-2024. ISSN 1211-8516.
 6. RŮČKOVÁ, P. 2016. Impact of selected determinants on capital structure management in areas of manufacturing and services in companies of Visegrad group countries. Journal of Applied Economic Sciences. 7(45), s. 1413-1427. ISSN 2393-5162.
 7. SZAROWSKÁ, I., 2016. Quality of Public Finance and Economic Growth in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64(4), 1373-1381. ISSN 1211-8516.

 

Články v ostatních časopisech

 1. JANOUŠKOVÁ, J. a P. KIRSCHNEROVÁ, 2016. Daňová podpora bydlení v podmínkách České republiky. Acta Sting, 2016(3). ISSN 1805-6873.
 2. HERYÁN, T. a J. ZIEGELBAUER, 2016. Volatility of yields of government bonds among GIIPS countries during the sovereign debt crisis in the euro area. Equilibrium, 11(1), s. 61-74. ISSN 1689-765X.
 3. PALEČKOVÁ, I., 2016. Determinants of the Profitability in the Czech Banking Industry. Acta VŠFS - Economic Studies and Analyses , 10(2), 142-158. ISBN 1802-792X.
 4. PŘEČKOVÁ, L., 2016. Evaluation of the financial groups Erste Group Bank and UniCredit Group. Financial Assets and Investing. 7(2), 19-33. ISSN 1804-5081.
 5. Sobotovičová, Š. a B. BLECHOVÁ, 2016. Vnímání podnikatelského prostředí prizmatem malých a středních podniků.  Acta academica karviniensia, 16(2), s. 54-66. ISSN 1212-415X.
 6. ŠIMÁKOVÁ, J., 2016. Cointegration Approach to the Estimation of the Long-Run Relations between Exchange Rates and Trade Balances in Visegrad Countries. Financial Assets and Investing, 3(7), 37-57. ISSN 1804-5081.
 7. ŠIMÁKOVÁ, J., 2016. The Gravity Modelling of the Relationship between Exchange Rate Volatility and Foreign Trade in Visegrad Countries. ACTA VŠFS, 10(1), 7-30. ISSN 1802-7946.
 8. ŠIMÍKOVÁ, I., 2016. Jednoduché účetnictví versus daňová evidence. Český finanční a účetní časopis, 11(3), 89-104. ISSN 1802-2200.

 

Publikační činnost katedry za rok 2015 

Články v impaktovaných časopisech z databáze Web of Science

 1. RŮČKOVÁ, P., 2015. Dependency of Return on Equity and Use of Finance Sources in Building Companies in V4.  E+M  Ekonomie a Management, 18(3), 73-83.  ISSN 1212-3609.
 2. RŮČKOVÁ, P. a T. HERYÁN, 2015. The Capital Structure Management in Companies of Selected Business Branches of Building in Conditions of the Czech Republic. Prague Economic Papers, 24(6), 699-714. ISSN 1210-0455.
 3. ŠIMÁKOVÁ, J. a D. STAVÁREK, 2015. The Effect of the Exchange Rate on Industry-Level Trade Flows in Czechia. E+M Ekonomie a Management, 18(4), 150-165. ISSN 1212-3609. 
 4. VODOVÁ, P., 2015. To Lend or to Borrow on the Interbank Market: What Matters for Commercial Banks in the Visegrad Countries. Prague Economic Papers, 24(6), 662-677. ISSN 1210-0455. 

 

Články v časopisech z databáze SCOPUS

 1.  BLECHOVÁ, B., 2015. Theoretical and Practical Aspects of Corporate Income Tax. International Advances in Economic Research, 21(2), 247-248. ISSN 1083-0898.
 2. JANOUŠKOVÁ, J., 2015. Aspects Influencing High Labour Costs in Relation to a Company's Costs. International Advances in Economic Research, 21(1), 127-128.  ISSN 1083-0898.
 3. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., 2015. Banks belonging to the Erste Group and their sensitivity to the confidence crisis on the interbank market. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 63(6), 1953-1960. ISSN 1211-8516.
 4. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., 2015. Sensitivity of Czech Commercial Banks to Run on Banks. DANUBE: Law and Economic Review, 6(2), 91-107. ISSN 1804-6746.
 5. PALEČKOVÁ, I., 2015. Banking Efficiency in Visegrad Countries: A Dynamic Data Envelopment Analysis. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(6), 2085-2091. ISSN 1211-8516.
 6. PALEČKOVÁ, I., 2015. Estimation of banking efficiency determinants in the Czech Republic. Journal of Applied Economic Sciences, 10(2), 234-242. ISSN 1843-6110.
 7. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2015. Output Tax Correction in Receiv ables from Debtors in Insolvency Proceedings. International Advances in Economic Research, 21(1), 129-130. ISSN 1083-0898.
 8. STAVÁREK, D. a C. MIGLIETTI, 2015. Effective Exchange Rates in Central and Eastern European Countries: Cyclicality and Relationship with Macroeconomic Fundamentals. Národohospodářský obzor - Review of Economic Perspectives, 15(2), 157-177. ISSN 1213-2446. 
 9. SZAROWSKÁ, I., 2015. Tax Shift by Economic Functions and Its Effect on Economic Growth in the European Union. Acta Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(6), 2127-2135. ISSN 1211-8516.
 10. ŠIMÁKOVÁ, J. a D. STAVÁREK, 2015. An Empirical Sector-Specific Gravity Model for Hungarian International Trade.  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(6), 2145-2150. ISSN 1211-8516. 

 

Články v časopisech z databáze ERIH PLUS

 1. BLECHOVÁ, B. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2015. Aspekty úrovně daňové vzdělanosti vysokoškolských studentů. Acta academica karviniensia, XV(3), 80-88. ISSN 1212-415X. 
 2. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P. a T. GONGOL, 2015. Liquidity risk management of banks belonging to Erste Group and Societe Generale Group. Acta academica karviniensia, XV(1), 32-43. ISSN 1212-415X. 
 3. LAZAR, J. a I. KOŠTUŘÍKOVÁ, 2015. Accounting and management issues. Acta academica karviniensia, XV(2), 71-81.  ISSN 1212-415X. (50 %)
 4. PALEČKOVÁ, I. 2015. Odhad efektivnosti slovenských komerčních bank použitím Data Envelopment Analysis. Acta academica karviniensia, XV(1), 130-140. ISSN 1212-415X.
 5. PŘEČKOVÁ, L., 2015. Evaluation of the VIG Insurance Group's Insurance Portfolio in the Czech Republic. Financíal Assets and Investing, 3(6), 25-39. ISSN 1804-5081.
 6. RŮČKOVÁ, P., 2015. Vliv podílu dlouhodobého majetku na využití cizích zdrojů financování firem v odvětví stavebnictví v zemích V4. Acta academica karviniensia, XV(2), 122-135.  ISSN 1212-415X.
 7. RŮČKOVÁ, P., 2015. Vliv likvidity a rentability na využití zdrojů financování ve zpracovatelských podnicích v zemích V4. Acta academica karviniensia, XV(3), 69-79.  ISSN 1212-415X.
 8. SZAROWSKÁ, I., 2015. Impact of Fiscal Decentralisation on Economic Development in the European Union. Acta academica karviniensia, XV(2), 136-147. ISSN 1212-415X.
 9. ŠIMÍKOVÁ, I., 2015. Závěrečný účet – latentní údaje o hospodaření obce. Acta academica karviniensia, XV(3), 89-98. ISSN 1212-415X.

 

Články v ostatních časopisech

 1. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. 2015. Changes in Sickness Insurance and Incapacity for Work of Employees in the Moravian-Silesian Region. Procedia Economics and Finance, 34, 81-88.  ISSN 2212-5671.
 2. HERYÁN, T., 2015. Impact of Globalization on the Czech Banking. Procedia Economics and Finance, 20, 283-288. ISSN 2212-5671.

 

Publikační činnost katedry za rok 2014 

Monografie

 1. BLECHOVÁ, B., 2014. Efektivní daňové zatížení korporací a jeho souvislosti s problematikou daňové konkurence a daňové harmonizace v Evropské unii. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-105-1.

 

Články v impaktovaných časopisech z databáze Web of Science

 1. ROUBÍČKOVÁ, M. a T. HERYÁN, 2014. Impacts of selected NACE industries’ foreign ownership on the Czech economy. E+M Ekonomie a Management, 17(4), 58-69. ISSN 1212-3609. IF = 0,422
 2. KÖHLER, P. a V. VALA, 2014. Financial impact in case of investment to the forest property as a result of different tree species composition in the Czech Republic. E+M Ekonomie a Management, 17(4), 70-85. ISSN 1212-3609. IF = 0,422 (50 %)
 3. ŘEPKOVÁ, I. a D. STAVÁREK, 2014. Concentration and Competition in the Banking Sector of Turkey. Amfiteatru Economic, 16(36), 625-640. ISSN 1582-9146. IF = 0,838.
 4. DEEV, O. a V. KAJUROVÁ a D. STAVÁREK, 2014. Rational Speculative Bubbles in Central European Emerging Stock Markets. Eastern European Economics, 52(4), 47-91. ISSN 0012-8775. IF = 0,224 (34 %, 33 %, 33%)

 

Články v časopisech z databáze SCOPUS

 1. JANOUŠKOVÁ, J., 2014. Aspects Influencing High Labour Costs in Relation to a Company's Costs. International Advances in Economic Research. ISSN 1083-0898. (DOI 10.1007/s11294-014-9498-4)
 2. JANOUŠKOVÁ, J. a M. NIKORJAK, 2014. The analysis of the influence of changes of legal standards on enterprise in the sector of small medical organisations. WSEAS Transactions on Business and Economics, 11(1), 42-51. ISSN 1109-9526. (50 %)
 3. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2014. Output Tax Correction in Receiv ables from Debtors in Insolvency Proceedings. International Advances in Economic Research, ISSN 1083-0898. (DOI: 10.1007/s11294-014-9499-3)
 4. STAVÁREK, D. a L. TOMANOVÁ, 2014. Is the Region of Visegrad Countries on the Track to the Euro Area? Recent Evidence from the Real Convergence Perspective. Economy of Region, 2014(3), 130-139. ISSN 2072-6414.
 5. SZAROWSKÁ, I., 2014. Long-term and short-term relationship between government expenditure and GDP in the EU15: Cointegration approach. Ekonomista, 2014(6), 865-882. ISSN 0013-3205.
 6. VODOVÁ, P., 2014. Liquidity Risk Sensitivity of Czech Commercial Banks. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis. 62(2), 427-436. ISSN 1211-8516.

 

Články v časopisech z databáze ERIH PLUS

 1. SZKORUPOVÁ, Z., 2014.Vzťah medzi priamymi zahraničnými investíciami a domácimi investíciami v regióne strednej a východnej európy v závislosti na otvorenosti ekonomik. Acta academica karviniensia, 14(4). ISSN 1212-415X. (v tisku).

 

Články v domácích recenzovaných neimpaktovaných časopisech uvedených na seznamu RVV

 1. KÖHLER, P., 2014. Způsoby a nástroje fundraisingu podle donátorů. Český finanční a účetní časopis, 9(2), 152-161. ISSN 1802-2200.
 2. PŘEČKOVÁ, L., 2014. Úroveň informovanosti pojistitelů o pojistné hodnotě v rámci živelního pojištění majetku podniku v České republice. Český finanční a účetní časopis. 9(1), 72-86. ISSN 1802-2200.
 3. ROUBÍČKOVÁ, M., E. HYRÁNEK a L. NAGY, 2014. Domácí versus zahraniční společnosti ve stavebnictví v České republice a na Slovensku. Český finanční a účetní časopis, 9(2), 31-40. ISSN 1802-2200. (34 %, 33 %, 33 %)
 4. RŮČKOVÁ, P., 2014. Vztah rentability, likvidity a hrubého domácího produktu v podmínkách České republiky. Český finanční a účetní časopis, 9(1), 140-147. ISSN 1802-2200.
 5. SZAROWSKÁ, I., 2014. Fiscal decentralisation and economic development in selected unitary European countries. European Financial and Accounting Journal, 9(1), 22-40. ISSN 1802-2197.
 6. ŠIMÁKOVÁ, J.,2014. The Effects of Exchange Rate Change on the Trade Balance of Slovakia. European Financial and Accounting Journal, 9(3), 50-66. ISSN 1802-2197.
 7. TOMANOVÁ, L., 2014. Exchange Rate Exposure and its Determinants: Evidence on Hungarian Firms. The European Financial and Accounting Journal. 9(2), 47-65. ISSN 1802-2197

 

Články v ostatních časopisech

 1. GONGOL, T. a P. VODOVÁ, 2014. Liquidity Risk Regulation. Financial Assets and Investing. 5(1), 7-21. ISSN 1804–5081. (50 %)
 2. IZÁKOVÁ, K. a L. PŘEČKOVÁ, 2014. Předpokládané změny v corporate governance po zavedení Solventnosti II. Acta Aerarii Publici. 11(1), 35-46. ISSN 1336-8818. (10%)
 3. ROUBÍČKOVÁ, M. a P. RŮČKOVÁ, 2014. Vliv vlastnictví na využití zdrojů financování v podmínkách České republiky. Acta academica Karviniensia, 14(2), 130-141. ISSN 1212-415X.
 4. SOBOTOVIČOVÁ, Š., B. BLECHOVÁ a J. JANOUŠKOVÁ, 2014. Value Added Taxes in OECD Countries. International Journal of Economics and Statistics, 2, 270-276. ISSN 2309-0685.
 5. SZAROWSKÁ, I., 2014. Can tax policy contribute to the crisis? Journal of Economics, Business and Management, 2(2), 125-129. ISSN 2301-3567.
 6. ŠIMÍKOVÁ, I. a V. SUROVÝ, 2014. Environmentální účetnictví-výzva pro teorii a praxi. Acta academica karviniensia, 14(2), 158-166. ISSN 1212-415X. (50%).
 7. ŠIMÍKOVÁ, I. a A. KORDOŠOVÁ, 2014. Detekce informačního potenciálu účetní závěrky neziskových organizací v podmínkách České a Slovenské republiky. Acta academica karviniensia, 14(3), 195-207. ISSN 1212-415X. (50%).

 

Publikační činnost katedry za rok 2013 

Monografie

 1. HALTOFOVÁ, P., L. MAŠINSKÁ, L. JANKOVSKÝ, a D. PALOVČÍKOVÁ, 2013. Kaštanovník jedlý v České republice. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s. r. o. ISBN 978-80-7458-033-8. (60%)
 2. VODOVÁ, P., 2013. Liquidity risk of banks in the Visegrad Countries. An empirical analysis of bank liquidity, its determinants and liquidity risk sensitivity. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-659-49360-7.

 

Kapitoly v knihách

 1. VESELÝ, I., 2013. Vysokoškolský pedagog jako vyvážená osobnost v kontextu odborných a společenských dovedností. In: J. VANĚK. ed. Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků vysokých škol. Karviná: SU OPF, 2013, s. 19-24. ISBN 978-80-7248-922-0.

 

Články v impaktovaných časopisech z databáze Web of Science

 1. STAVÁREK, D., 2013. Cyclical relationship between exchange rates and macro-fundamentals in Central and Eastern Europe. Ekonomska Istraživanja – Economic Research, 26(2), 83-98. ISSN 1331-677X.
 2. VODOVÁ, P., 2013. Liquid assets in banking: What matters in the Visegrad Countries? E+M Ekonomie a Management, 16(3), 113-129. ISSN 1212-3609.

 

Články v časopisech z databáze SCOPUS

 1. ŘEPKOVÁ, I., 2013. Cost and profit efficiency of the Czech commercial banks. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 7(3), 286-294. ISSN 1998-0140.
 2. ŘEPKOVÁ, I., 2013. Estimation of Banking Efficiency in the Czech Republic: Dynamic Data Envelopment Analysis. DANUBE: Law and Economics Review, 4(4), 261-275. ISSN 1804-6746.
 3. ŘEPKOVÁ, I. a D. STAVÁREK, 2013. Relationship between competition and efficiency in the Czech banking industry. Acta Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(7), 2701-2707. ISSN 1211-8516.
 4. SZAROWSKÁ, I., 2013. Shift in tax burden and its impact on economic growth in the European Union. Acta Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(4), 1153-1160. ISSN 1211-8516.
 5. SZAROWSKÁ, I., 2013. Relationship between government expenditure and output in the problematic regions in the European Union. Economy of region, 2013(4), 190-199. ISSN 2072-6414.

 

Články v domácích recenzovaných neimpaktovaných časopisech uvedených na seznamu RVV

 1. HALTOFOVÁ, P. a V. HALTOFOVÁ, 2013. Mobbing in the profit and non-profit sector. Acta academica karviniensia. XIII(1), 34-49. ISSN 1212-415X. (50%)
 2. PŘEČKOVÁ, L., 2013. Úroveň asymetrie informací v charakteristice položka majetku na českém pojistném trhu. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. 16(1), 55-70. ISSN 1212-3285.
 3. ŠIMÁKOVÁ, J., 2013. Estimation of the J-curve effect in the bilateral trade of Hungary. Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues. 16(3), s. 183-191. ISSN 1212-3951.
 4. VODOVÁ, P., 2013. Liquidity Ratios of Polish Commercial Banks. European Financial and Accounting Journal. 8(3), 24-38. ISSN 1802-2197.
 5. VODOVÁ, P., 2013. Determinants of Commercial Banks´ Liquidity in Hungary. Acta academica karviniensia, XIII(1), 180-188. ISSN 1212-415X.

 

Články v ostatních časopisech

 1. ŠIMÁKOVÁ, J. a D. STAVÁREK, 2013. Estimation of the J-curve effect in bilateral trade of Poland. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis: Oeconomica. 306(73), s. 189-197. ISSN 2081-0644.

 

Publikační činnost katedry za rok 2012 

Monografie

 1. MATOUŠEK, R., STAVÁREK, D. (ed.) Financial integration in the European Union. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, 264 s. ISBN 978-0-415-69076-8.

 

Kapitoly v knihách

 1. PŘEČKOVÁ, L. The Information Sources for the Valuation of Company for the Purpose of Insurance.In PAPANIKOS, G. T. Economic Essays. Athény: The Economics Research Unit of the Athens Institute for Education and Research, 2012, s. 367-378. ISBN 978-960-9549-84-4.
 2. STAVÁREK, D., ŘEPKOVÁ, I., GAJDOŠOVÁ, K. Theory of financial integration and achievements in the European Union. In MATOUŠEK, R., STAVÁREK, D. Financial integration in the European Union. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, s. 1-31. ISBN 978-0-415-69076-8. (34 %, 33 %, 33%)
 3. STAVÁREK, D. European exchange rates volatility and its asymmetrical components during the financial crisis. In MATOUŠEK, R., STAVÁREK, D. Financial integration in the European Union. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, s. 160-188. ISBN 978-0-415-69076-8.
 4. STAVÁREK, D. Determinants of the exchange market pressure in the euro-candidate countries. In MATOUŠEK, R., STAVÁREK, D. Financial integration in the European Union. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, s. 208-233. ISBN 978-0-415-69076-8.
 5. SZAROWSKÁ, I. Tax harmonization and the effects of tax changes on economic growth. In MATOUŠEK, R., STAVÁREK, D. Financial integration in the European Union. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, s. 234-255. ISBN 978-0-415-69076-8.
 6. SZAROWSKÁ, I. Relatonship Between Economic Performance and Government Expenditure in the Czech Republic . In LACINA, L., ROZMAHEL, P., RUSEK, A. Eurozone and Its Neighbors: The Third Year of Crisis. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2012. s. 131-144. ISBN 978-80-87106-60-0.
 7. VODOVÁ, P. Integration of credit markets in the Visegrad countries with the euro area. In MATOUŠEK, R., STAVÁREK, D. Financial Integration in the European Union. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, s. 110-132. ISBN 978-0-415-69076-8.
 8. VODOVÁ, P. Liquidity Ratios of Banks in Slovakia. In LACINA, L., ROZMAHEL, P., RUSEK, A. Eurozone and Its Neighbors: The Third Year of Crisis. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2012, s. 121-130. ISBN 978-80-87106-60-0.

 

Články v impaktovaných časopisech z databáze Web of Science

 1. STAVÁREK, D., HERYÁN, T. Day of the Week Effect in Central European Stock Markets. E+M Ekonomie a Management. 2012, roč. 15, č. 4, Liberec: Technická univerzita Liberec, Ekonomická fakulta, s. 134-146. ISSN 1212-3609. (IF = 0,341).
 2. VODOVÁ, P. Price Indicators as a Measure of Credit Market Integration in the Visegrad Countries. Romanian Journal of Economic Forecasting. 2012, roč. 15, č. 1, Bucurest: Institute for Economic Forecasting, s. 62-73. ISSN 1582-6163. (IF = 0,246)

 

Články v časopisech z databáze SCOPUS

 1. STAVÁREK, D., ŘEPKOVÁ, I. Efficiency in the Czech banking industry: A non-parametric approach. Acta Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012, roč. 60, č. 2. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 357-365. ISSN 1211-8516.
 2. SZAROWSKÁ, I. Public Spending Cyclicality and Wagner’s Law in Central and Eastern European Countries. Acta Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012, roč. 60, č. 2. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 383-390. ISSN 1211-8516.
 3. VODOVÁ, P. Liquidity of Czech and Slovak Commercial Banks. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis. 2012, roč. 60, č. 7. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 463-476. ISSN 1211-8516.

 

Články v domácích recenzovaných neimpaktovaných časopisech uvedených na seznamu RVV

 1. HALTOFOVÁ, P., LAPKOVÁ, M. Qualitative risk assessment of the financial resources of NGOs. Littera Scripta. 2012, roč. 5, č. 2, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, pp. 43 – 52. ISSN 1802-503X. (95 %)
 2. KAJUROVÁ, V., STAVÁREK, D. Přináší rozvojová pomoc skutečný rozvoj? Pokrok v rozvojových cílech tisíciletí. Scientia et Societas. 2012, roč. 8, č. 2. Brno: Newton College, 2012, s. 165-179. ISSN 1801-7118. (50 %)
 3. PŘEČKOVÁ, L., IZÁKOVÁ, K. Vývoj vybraných ukazatelů pojistného trhu v České a Slovenské republice. Český finanční a účetní časopis. 2012, č. 3. Praha: VŠE, 2012, s. 103 - 119. ISSN 1802-2200. (90 %)
 4. ROUBÍČKOVÁ, M. Vliv institucionálního sektoru na vývoj vybraných ukazatelů. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. 2012, č. 25, 3/2012. Pardubice: University of Pardubice, 2012, s. 147-156. ISSN 1211-555X.
 5. ŘEPKOVÁ, I. Market Power in the Czech Banking Sector. Journal of Competitiveness. 2012, roč. 4, č. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2012, s. 143-155. ISSN 1804-171X.
 6. SZAROWSKÁ, I. The Cyclicality of  Government Expenditure and Wagner’s Law – Case of Czech Republic, Slovakia, Hungary, Bulgaria and Romania. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. 2012, č. 24, 2/2012. Pardubice: University of Pardubice, 2012, s. 188-198. ISSN 1211-555X.

 

Publikační činnost katedry za rok 2011 

Monografie

 1. RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza - metody ukazatele a využití v praxi. IV. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 144 s. ISBN 978-80-247-3916-8.

 

Články v impaktovaných časopisech z databáze Web of Science

 1. STAVÁREK, D. Comparison of Exchange Market Pressure Across the New Part of the European Union. Emerging Markets Finance and Trade. 2011, roč. 47, č. 4 (s3), s. 21-39. ISSN 1540-496X. (IF = 0,444)

 

Články v časopisech z databáze SCOPUS

 1. LEKSOVSKÝ, L., STAVÁREK, D. Efficiency of the building societies in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2011, roč. 59, č. 4, s. 143-150. ISSN 1211-8516. (50 %)
 2. PŘEČKOVÁ, L. Assymetry of information during the application of the model for valuation the sum insured in case of business interruption in the Czech Republic. International Journal of Matematical Models and Methods in Applied Sciences. 2011, vol. 5, no. 1, pp. 212-219. ISSN 1998-0140.
 3. STAVÁREK, D., ŘEPKOVÁ, I. Estimations of the Competitive Conditions in the Czech Banking Sector. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2011, roč. 59, č. 2, s. 299-305. ISSN 1211-8516. (50 %)
 4. SZAROWSKÁ, I. Changes in taxation and their impact on economic growth in the European Union. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 2, s. 325-332. ISSN 1211-8516.
 5. SZAROWSKÁ, I. Relationship between government spending and economic growth in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 415-422. ISSN 1211-8516
 6. VODOVÁ, P. Liquidity of Czech Commercial Banks and its Determinants. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 2011, roč. 5, č. 6, s. 1060 – 1067. ISSN 1998-0140.

 

Články v domácích recenzovaných neimpaktovaných časopisech uvedených na seznamu RVV

 1. GAJDOŠOVÁ, K., HERYÁN, T., TUFAN, E. Day of the week effect in the European emerging stock markets: Recent evidence from the financial crisis period. Scientific Papers of the University of Pardubice. 2011, Series D, pp. 38-51. ISSN 121-555X.
 2. GALLOVÁ, Z. Priame zahraničné investície vo vybraných krajinách Balkánu: vťahujú alebo vytláčajú domáce investície. Český finanční a účetní časopis. 2011, roč. 6, č. 4, s. 68-78. ISSN 1802-2200.
 3. HERYÁN, T. Formování úvěrových trhů vybraných zemí Evropské unie: Analýza užitím panelové regrese. Ekonomická review - Central European Review of Economic Issues. 2011, roč. 14, č. 2, s. 73-84. ISSN 1212-3951.
 4. RŮČKOVÁ, P. Vybrané faktory ovlivňující pojišťovnictví s ohledem na současnou ekonomickou situaci v ČR i ve světě. Acta Academica Karviensia. 2011, č. 3, ISSN 1212-415X. (v tisku)
 5. SZAROWSKÁ, I. Metody a sazby používané ke komparaci korporátního daňového zatížení. Littera Scripta, 2011, roč. 4, č. 1, s. 105-119. ISSN 1802-503X.
 6. SZAROWSKÁ, I. Jak vysoké je korporátní daňové zatížení? Acta academica karviniensia, 2011, č. 2, s. 196-207. ISSN 1212 - 415X.
 7. SZAROWSKÁ, I. The cyclicality and development of government expenditure in the Visegrad Group. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2011, č. 21 (3/2011), s. 161-171. ISSN 1211-555X.
 8. VODOVÁ, P. Quantity indicators as a measure of credit market integration in the Visegrad countries. Acta academica karviniensia. 2011, č. 3, ISSN 1212-415X. 

 

Články v ostatních časopisech

 1. GAJDOŠOVÁ, K.  Socially Responsible Investment Funds within the Visegrad Countries. Journal of International Scientific Publication: Economy & Business, Bulgaria, 2011. Volume 5, pp. 373-382. ISSN 1313-2555.
 2. HERYÁN, T., STAVÁREK, D. Interactions between interest rates in selected euro area countries and in the Czech Republic. Journal of European Economy. 2011, roč. 10, č. sp1, s. 147-159. ISSN 1684-906X. (50 %)
 3. KAJUROVÁ, V., STAVÁREK, D. Reforma činnosti Světové banky. Nová ekonomika. 2011, roč. 4, č. 1, s. 17-27. ISSN 1336-1732. (50 %)
 4. SZAROWSKÁ, I. Taxation and tax harmonization as a proces in the European Union. Public Administration & Regional Studies, 2011, No 2(6), s. 76-95. ISSN 2065-569X

 

Publikační činnost katedry za rok 2010 

Kapitoly v knihách

 1. STAVÁREK, D. Determinants and Absorption of Exchange Market Pressure in Selected New EU Members. In LACINA, L., ROZMAHEL, P., RUSEK, A. (eds.). Financial Crisis: Institutions and Policies. Bučovice : Nakladatelství Martin Stříž, 2010, s. 149-167. ISBN 978-80-87106-37-2.

 

Články v impaktovaných časopisech

 1. STAVÁREK, D. Exchange Market Pressure and De Facto Exchange Rate Regime in the Euro-Candidates. Romanian Journal of Economic Forecasting. 2010, roč. 13, č. 2, s. 119-139. ISSN 1582-6163.
 2. STAVÁREK, D. Investigation of Exchange Market Pressure in Central European Countries Using the Girton-Roper Model. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. 2010, roč. 44, č. 2, s. 19-32. ISSN 0424-267X.
 3. STAVÁREK, D. Exchange Rate Volatility and the Asymmetric Fluctuation Band on the Way to the Eurozone. Applied Economics Letters. 2010, roč. 17, č. 1. s. 81-86. ISSN 1350-4851.
 4. STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. Aplikace nerovnovážného modelu na trh úvěrů v České republice. E+M Ekonomie a Management. 2010, roč. 13, č. 4, s. 96-109. ISSN 1212-3609.
 5. STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. Analýza dlouhodobých vazeb na českém trhu úvěrů. E+M Ekonomie a Management. 2010, roč. 13, č. 3, s. 83-95. ISSN 1212-3609.

 

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

 1. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Modelovanie kauzálních väzieb medzi priamymi zahraničnými investíciami, exportom a ekonomickým rastom v Chorvátsku. Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. 2010, roč. 13, č. 3, s. 179-184. ISSN 1212-3951.
 2. HERYÁN, T., STAVÁREK, D. How related are interbank and lending interest rates? Evidence on selected EU countries. European Financial and Accounting Journal. 2010, roč. 5, č. 3-4, s. 42-55. ISSN 1802-2197.
 3. HERYÁN, T., ŘEPKOVÁ, I. Komparace finančního systému Německa a Velké Británie na základě vybraných ukazatelů. Acta academica karviniensia. 2010, č. 1, s. 113-124 ISSN 1212-415X.
 4. PŘEČKOVÁ, L. Proces oceňování za účelem stanovení pojistné hodnoty v České republice. Acta academica karviniensia. 2010, č. 1, s. 398-406. ISSN 1212-415X.
 5. ŘEPKOVÁ, I. Structural Determinants of the Total Loans Volume in the Czech Republic. European Financial and Accounting Journal. 2010, roč. 5, č. 3-4, s. 75-83. ISSN 1802-2197.

 

Články v ostatních časopisech

 1. STAVÁREK, D. Dosavadní pokrok ve finanční integraci eurozóny. Enterpreneurship Studies. 2010, roč. 1, č. 1, s. 14-21. ISSN 1802-0453.
 2. SZAROWSKÁ, I. Tax related measures as an anticrisis instrument - A case of Estonia, Finland, Greece, Ireland, Slovakia and Romania. Public Administration & Regional Studies 1/2010. Galatz: Galati University Press, 2010. s. 23-35. ISSN 2065 -569X.