Katedra financí a účetnictví nabízí pestrou škálu předmětů vyučovaných na všech úrovních studia. Kromě vysoce specializovaných předmětů, které jsou nabízeny výhradně studentům oborů garantovaných katedrou, jsou v nabídce obsaženy i předměty, které jsou součástí většiny oborů studovaných na fakultě. U každého předmětu je uveden podrobný sylabus obsahující nejen obsah, ale také studijní literaturu a požadavky na absolvování. 

PŘEDMĚTY V BAKALÁŘSKÉM STUDIU
FIU/BPADP Aplikace daňového práva
FIU/BPAUD Audit
FIU/BPBAN Bankovnictví
FIU/BPBFA Business Finance
FIU/BPCSA Case Studies in Financial Management
FIU/BPDDP Daně a daňová politika ČR
FIU/BPDEP Daňová evidence podnikatele
FIU/BPFAN Finanční analýza
FIU/BPFIN Finance
FIU/BPFIP Finance podniku
FIU/BPFIT Finanční trhy
FIU/BPFNS Finance neziskového sektoru
FIU/BPFPM Finanční a pojistná matematika
FIU/BPFPO Finanční poradenství
FIU/BPFUA Finanční účetnictví I.  
FIU/BPFUB Finanční účetnictví II.
FIU/BPMEU Mezinárodní účetnictví
FIU/BPMEZ Mezinárodní finance
FIU/BPMRF Municipální a regionální finance
FIU/BPNUC Nákladové účetnictví
FIU/BPOCA Oceňování aktiv
FIU/BPPOJ Pojišťovnictví
FIU/BPPRF Projektové financování
FIU/BPPRI Principles of Finance
FIU/BPPZS Platební a zúčtovací styk
FIU/BPRHC Rozbory hospodářské činnosti
FIU/BPSOS Sociální systém
FIU/BPUCP Účetní poradenství
FIU/BPUDP Účetní a daňové praktikum
FIU/BPUFI Účetnictví finančních institucí
FIU/BPUNO Účetnictví nevýdělečných organizací
FIU/BPZDS Zdanění spotřeby
PŘEDMĚTY V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU
FIU/NPBMA Bankovní modely a analýzy
FIU/NPFEK Finanční ekonometrie
FIU/NPFPR Finanční plánování a rozpočtování
FIU/NPIFA International Business Finance
FIU/NPINS Investiční nástroje a strategie
FIU/NPMFI Mezinárodní finanční instituce
FIU/NPMFM Mezinárodní finanční management
FIU/NPPTP Peněžní teorie a měnová politika
FIU/NPRFR Řízení finančních a bankovních rizik
FIU/NPTOA Teorie oceňování aktiv
FIU/NPVEF Veřejné finance
PŘEDMĚTY V DOKTORSKÉM STUDIU
Banky, finanční trhy a financování firem  
Firemní finance