Ve dnech 14 - 16. prosince se v italském Palermu koná mezinárodní vědecká konference Money, Banking and Finance. Příspěvek zpracovaný ve spolupráci s Danem Stavárkem na téma efektivnost bank v zemích střední a východní Evropy bude prezentovat Iveta Palečková. Více informací o konferenci lze nalézt zde http://2017.mbf-rome.it/.

V prosincovém čísle časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis najdete články "Were the Czech Hotels Able to Confront Current Appreciation of the Czech Currency Before the End of the Exchange Rate Commitment" (Tom Heryán), "The Effect of Selected Financial Indicators on Liquidity of Companies in Selected Sectors in the Czech Republic" (Markéta Šeligová) a "The Impact of Exchange Rate Movements on Firm Value in Visegrad Countries" (Jana Šimáková). Acta Mendelovy univerzity v Brně jsou zalistována v mezinárodní vědecké databázi SCOPUS. https://acta.mendelu.cz/65/6/

V aktuálním čísle 2/2017 časopisu Financial Assets and Investing byl vydán článek Lenky Přečkové s názvem "The Level of Integration of Bancassurance Products of Financial Groups Erste Group Bank, UniCredit Group and KBC Group in Selected Countries". Časopis je zařazen do kategorie ERIH PLUS. Článek hodnotí aktuální stav spolupráce bank a pojišťoven a vnitřní integrace bankopojistných produktů ve finančních skupinách Erste Group Bank, UniCredit Group a KBC Group. Podrobnější informace včetně plné verze článku ke stažení jsou k dispozici na stránkách časopisu: http://fai.econ.muni.cz/.

Členky katedry (Jana Janoušková, Šárka Sobotovičová) se dne 10. 11. 2017 účastnily mezinárodní odborné konference Fiscal Decentralization and Effectiveness of Regional and Local Authorities in the EU. Konference byla pořádaná College of Regional Development ve spolupráci s organizací European Movement in the Czech Republic. Velmi podnětná byla panelová diskuze se zástupci z Ministerstva financí a Ministerstva vnitra ČR, či zástupci CRIF-Czech Credit Bureau.

Ve dnech 16.11.-17.11.2017 se koná v Bukurešti 8. mezinárodní vědecká konference the Future of Europe. Konference je pořádaná Fakultou mezinárodního obchodu a ekonomiky Bukurešťské univerzity ekonomických studií. Lenka Přečková se účastní této konference v sekci "Finance a bankovnictví v Evropské unii" s příspěvkem How Does Bancassurance Work in Financial Practice Within the Financial Group Société Générale Group in Selected Countries? Více informací na stránce konference: http://www.rei.cercetare.ase.ro/FoE_Conference/index.html

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top