Ve dnech 21. a 22. května v rámci Erasmus+ teaching mobility bude přednášet Iveta Palečková na Faculty of Economics and Business, University of Zagreb v Chorvatsku (http://www.efzg.unizg.hr/en) Zdejším studentům bude povídat o Evropských platebních systémech. Navíc proběhne vědecký workshop, kde bude Iveta informovat o svém výzkumu a krátké setkání se studenty, kde se dozví informace ohledně naší fakulty a možnostech studia.

 

Dne 16. 5. 2018 se uskutečnil 5. ročník konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Konference byla zaměřena na prezentaci výsledků výzkumů orientovaných na ekonomická témata. Za katedru se konference zúčastnila Marie Ligocká s příspěvkem The Effect of Financial Ratios on the Stock Prices: Evidence from the GPW. https://www.vsfs.cz/konferencedoktorandu/

 

Ve dnech 15 - 18/05/2018 se na Pompeu Fabra University v Barceloně koná 35th International Academic Conference. Výsledky svého výzkumu zaměřeného na vládní výdaje dle COFOG klasifikace a jejich vztah s HDP v zemích EU 15 bude na konferenci prezentovat Irena Szarowská. Více informací o konferenci najdete zde: http://www.iises.net/current-conferences/academic/35th-international-academic-conference-barcelona-spain

Tomáš Heryán se díky mezinárodní spolupráci stal spoluautorem článku Integration of tourism markets in Australia: An international visitor arrivals’ convergence assessment, který bude otištěn v jednom z následujících čísel impaktovaného zahraničního časopisu Tourism Economics.         http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354816618776184

 

V týdnu od 7/5 do 11/5 se Jana Šimáková účastní Erasmus International Weeku na naší partnerské Kocaeli University v Turecku. Program této mezinárodní akce je bohatý, obsahuje workshopy, setkání s koordinátory i zástupci jednotlivých fakult, představení univerzitního kampusu a také výuku místních studentů. Jana zde bude přednášet pro navazující studenty a doktorandy témata týkající se mezinárodních financí. Diskuze bude zaměřena zejména pak na problematiku kurzových režimů a efektů vývoje devizových kurzů na různé oblasti ekonomiky. http://int.kocaeli.edu.tr/index_en.php

 

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top