V týdnu od 7/5 do 11/5 se Jana Šimáková účastní Erasmus International Weeku na naší partnerské Kocaeli University v Turecku. Program této mezinárodní akce je bohatý, obsahuje workshopy, setkání s koordinátory i zástupci jednotlivých fakult, představení univerzitního kampusu a také výuku místních studentů. Jana zde bude přednášet pro navazující studenty a doktorandy témata týkající se mezinárodních financí. Diskuze bude zaměřena zejména pak na problematiku kurzových režimů a efektů vývoje devizových kurzů na různé oblasti ekonomiky. http://int.kocaeli.edu.tr/index_en.php

 

Ve dnech 3. - 5. května 2018 probíhá 7th International Conference on Business Administration na univerzitě Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi v Turecku. Konference je organizovaná ve spolupráci s Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné a naši katedru reprezentuje a zastupuje Daniel Stavárek a Tomáš Pražák. http://icba7th2018.com/

V nejnovějším čísle scopusového časopisu Scientific Papers of the University of Pardubice 42(2018) jsou publikovány hned dva články od členů naší katedry. Článek WHAT MACROECONOMIC VARIABLES DRIVE THE STOCK RETURNS OF AUSTRIAN FINANCIAL INSTITUTIONS? je výsledkem badatelské spolupráce Marie Ligocké a Daniela Stavárka. Článek THE IMPACT OF SELECTED FINANCIAL INDICATORS RELATED TO THE STRUCTURE OF FUNDING SOURCES ON CORPORATE LIQUIDITY IN ENERGY SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC zpracovala Markéta Šeligová. Publikované texty jsou k dispozici zde: https://fes.upce.cz/sites/default/files/public/mika0267/scipap_42_109416.pdf

Ve dnech 13. – 14. dubna se v chorvatském Dubrovníku konala konference 6th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship. V rámci konference byl pořádán OMT Research Development Workshop zaměřený na poskytnutí informací podporujících zpracování kvalitních článků. Workshopu se za katedru zúčastnila Marie Ligocká. Informace tykající se konference je možné nalézt na webových stránkách:  https://www.ciru.hr/index.php/ofel-conference

Před 40 lety byl publikován první článek v časopise o Data Envelopment Analysis (metoda pro měření efektivnosti) a na počest tohoto výročí pořádá Aston Business School, Aston University v Birminghamu (UK) vědeckou konferenci. Na této konferenci vystupuje se svými příspěvky mezi ostastními účastníky i Iveta Palečková. Nejprve bude prezentovat výsledky svého výzkumu týkající se rozdílů v efektivnosti mezi bankami ve finanční skupině a ostatními bankami v zemích V4 a ve spolupráci se Steffenem Hoffmannem z University of Hagen představí výzkum z oblasti vizualizace výsledků efektivnosti bank v zemích střední a východní Evropy. Více o konferenci a program najdete zde: https://deaconference.com/dea40/program/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top