Ve dnech 15. - 19.10. se Lenka Přečková účastní 7. Mezinárodního týdne v Bratislavě, který pořádá Ekonomická univerzita. Tento týden je zaměřen na výměnu názorů ve výuce a odborné přípravě pracovníků univerzit a partnerských institucí a možnosti rozvíjení mezinárodní spolupráce.  https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1456-7th-international-week-na-eu-v-bratislave

 

Ve dnech 26. – 29. září 2018 se v Dubrovniku koná mezinárodní vědecká konference Global Business Conference.  Se svými příspěvky zde také vystupují Tomáš Heryán a Jana Šimáková. Informace o konferenci jsou k dispozici na webových stránkách: https://gbcsummer.com/ 

Ve dnech 21. – 22. září se v Bratislavě konala konference Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2018), které se za katedru zúčastnila Marie Ligocká. Informace o konferenci a také abstrakty k jednotlivým příspěvkům jsou k dispozici na webových stránkách: https://www.slovakecon.sk/seam2018/ 

Ve dnech 12. – 14. září 2018 se na Čeladné konala mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie, která byla organizována Katedrou ekonomie a veřejné správy SU OPF. Konference byla organizována také pod záštitou děkana SU OPF - Daniela Stavárka a zúčastila se ji i řada členů naší katedry. Informace o konferenci jsou k dispozici na webových stránkách: https://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-ekonomie-a-verejne-spravy/konference-kek-2018/

 

V nejnovějším čísle časopisu International Advances in Economic Research 24(3) vyšel článek Jany Janouškové a Pavlíny Kirschnerové "Are tax allowances of individuals only a tool of tax optimization?". Časopis je zalistován v mezinárodní vědecké databázi SCOPUS. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11294-018-9696-6

 

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top