Na stránkách Institutu interdisciplinárního výzkumu (IIV) Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, byl v sekci Working papers zveřejněn článek s názvem 'Microeconomics of tourism among selected CEE countries: What influences profitability in a case of those profitable firms?' Jeho autorem je Tom Heryán. http://www.iivopf.cz/images/Working_papers/WPIEBRS2018/WPIEBRS_62_Heryan.pdf

 

V pondělí 03. 12. 2018 se v rámci předmětů Účetnictví obchodních společností, Manažerské účetnictví a Finanční účetnictví II. uskutečnila další odborná přednáška, tentokrát na téma „Odložená daň“. Přednášející Ing. Hana Lukašíková z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámila studenty bakalářského oboru Účetnictví a daně i specializací navazujícího oboru Podniková ekonomika a management nejen s legislativní úpravou odložené daně, ale také s oceňováním, účtováním a auditem tohoto účetního instrumentu. Dne 4.12.2018 na fakultě přednášela Ing. Markéta Stržínková, Ph.D. - obchodní ředitelka a vedoucí pobočky pojišťovny pro ČR Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros. V předmětu Řízení finančních a bankovních rizik seznámila studenty s problematikou zajištění pohledávek a úvěrů, v předmětu Pojišťovnictví zas s problematikou pojištění pohledávek.

Dne 29/11/2018 se Tom Heryán a Nicole Škuláňová zúčastní 18. ročníku mezinárodní vědecké konference s názvem RETHINKING REGIONAL COMPETITIVENESS, kterou pořádá Siauliai University ve stejnojmenném městě Šiauliai v Litvě. Tomáš Heryán zde bude prezentovat svůj článek s názvem Microeconomics of Tourism among selected Baltic States: What influences profitability in a case of those profitable firms? Nicole Škuláňová prezentuje článek Impact of selected determinants on the choice of sources of financing in the energy companies of the Visegrád Group. Den předem se oba dva budou aktivně účastnit workshopu na téma Citizen Participation in Budgeting: Theory-Building and Research Methodology Issues, který bude vést prof. Carol Ebdon, PhD ze School of Public Administration, University of Nebraska (Omaha, USA).

http://www.su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8731&Itemid=18623&lang=lt

V turecké Antalyi ve dnech 22-24/11/2018 probíhá mezinárodní vědecká konference InGlobe 2018. Z výzkumné dílny naší katedry zde bude Marie Ligocká prezentovat článek "Corporate Governance and Stock Prices of Companies Listed on the Vienna Stock Exchange and the SIX Swiss Exchange" (Marie Ligocká, Daniel Stavárek) a Jana Šimáková bude prezentovat článek "The Effect of Selected Macroeconomic Variables on the Stock Price Development in Food Industry" (Jana Šimáková, Daniel Stavárek, Tomáš Pražák, Marie Ligocká). https://www.inglobe.org/inglobe4/?fbclid=IwAR07GD6HF1u3go9hi3TvpOo7GE7yTMKrPHaXO9f96kerAwQ-RXbVs557foY 

V pondělí 19. 11. 2018 se v rámci předmětů Účetnictví obchodních společností, Manažerské účetnictví a Finanční účetnictví II. uskutečnila odborná přednáška na téma „Účetní závěrka obchodních společností a její audit“. Přednášející ing. Jiří Rabiec, ACCA z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámil studenty nejen bakalářského oboru Účetnictví a daně, ale i specializací navazujícího oboru Podniková ekonomika a management s tvorbou účetní závěrky a jejím auditem v obchodní společnosti.

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top