financni gramotnost2020

V pondělí 09. 12. 2019 se v rámci předmětu Účetnictví obchodních společností uskutečnila další odborná přednáška, tentokrát na téma „Odložená daň“. Přednášející Ing. Veronika Hladišová z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámila studenty specializace Účetnictví a daně navazujícího oboru Podniková ekonomika a management nejen s legislativní úpravou odložené daně, ale také s oceňováním, účtováním a auditem tohoto účetního instrumentu.

Dne 4.12.2019 na fakultě přednášela Ing. Markéta Stržínková, Ph.D. - obchodní ředitelka a vedoucí pobočky pojišťovny Atradius pro ČR. S problematikou pojištění pohledávek seznámila studenty předmětu Financí a Pojišťovnictví. 

 

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se v rámci předmětů Finanční účetnictví II. a Účetnictví obchodních společností uskutečnila odborná přednáška na téma „Účetní závěrka obchodních společností“. Přednášející Mgr. et Bc. Pavlína Němcová, ACCA z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámila studenty nejen bakalářského oboru Účetnictví a daně, ale i specializace navazujícího oboru Podniková ekonomika a management s tvorbou účetní závěrky a jejím auditem v obchodní společnosti.

Jana Janoušková a Šárka Sobotovičová se dne 21.11.2019 účastnily konference "Anonymita v éře digitalizace aneb transparentnost v daních", která byla pořádaná Komorou daňových poradců a IFA. Prezentace od přednášejících jsou k dispozici zde: https://www.kdpcr.cz/ifa2019-prednasejici

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top