V nejnovějším čísle časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, zalistovaném v databázi Scopus, vyšel článek Pavly Klepkové Vodové - Determinants of Solvency in Selected CEE Banking Sectors: Does Affiliation with the Financial Conglomerate Matter? Plné znění najdete na stránkách časopisu: https://acta.mendelu.cz/67/2/0493/?fbclid=IwAR3PiXkSyGyNrS3M0JxWA_dVCFfs4XyxyzN5AuQd06uD-xpypC5AmkxP-ZQ

Ve dnech 12. a 13. dubna 2019 se na FFÚ VŠE v Praze koná  XXIV. mezinárodní vědecká konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ. Konference se účastní také zástupkyně naší katedry, a to Irena Szarowská, Jana Janoušková, Šárka Sobotovičová a Beata Blechová. Více informací o konferenci a program najdete zde: https://kvf.vse.cz/veda/conference-tapapf/about-the-conference-tapapv/

Ve Starém Smokovci se 4.-5.4.2019 koná jubilejní 10-ty ročník International Conference on Currency, Banking and International Finance. Spolu s Ivetou Palečkovou a Janou Šimákovou se této mezinárodní vědecké konference účastní také naše hostující kolegyne z Číny - Yi Zhang a Jie Cui. Bližšií informace o zaměření konference, jejím programu a prezentovaných příspěvcích najdete na http://iccbif.kbmf.nhf.euba.sk/

V impaktovaném časopise Land Use Policy 82 (2019)  byl publikován článek Jany Janouškové a Šárky Sobotovičové s názvem " Fiscal autonomy of municipalities in the context of land taxation in the Czech Republic", DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.11.048. IF časopisu je 3.194 a je zařazen v Q1. Časopis je dostupný online zde: https://www.sciencedirect.com/journal/land-use-policy/vol/82/suppl/C

Ve dnech 27. až 30. března 2019 se v Athénách konala mezinárodní konference pořádaná International Atlantic Economic Society.  Se svými příspěvky na konferenci vystoupily také členky katedry financí a účetnictví: Beáta Blechová, Jana Janoušková a Šárka Sobotovičová. Bližší informace a program naleznete zde:
http://www.iaes.org/87th-international-atlantic-economic-conference-athens/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top