V turecké Antalyi ve dnech 22-24/11/2018 probíhá mezinárodní vědecká konference InGlobe 2018. Z výzkumné dílny naší katedry zde bude Marie Ligocká prezentovat článek "Corporate Governance and Stock Prices of Companies Listed on the Vienna Stock Exchange and the SIX Swiss Exchange" (Marie Ligocká, Daniel Stavárek) a Jana Šimáková bude prezentovat článek "The Effect of Selected Macroeconomic Variables on the Stock Price Development in Food Industry" (Jana Šimáková, Daniel Stavárek, Tomáš Pražák, Marie Ligocká). https://www.inglobe.org/inglobe4/?fbclid=IwAR07GD6HF1u3go9hi3TvpOo7GE7yTMKrPHaXO9f96kerAwQ-RXbVs557foY 

V pondělí 19. 11. 2018 se v rámci předmětů Účetnictví obchodních společností, Manažerské účetnictví a Finanční účetnictví II. uskutečnila odborná přednáška na téma „Účetní závěrka obchodních společností a její audit“. Přednášející ing. Jiří Rabiec, ACCA z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámil studenty nejen bakalářského oboru Účetnictví a daně, ale i specializací navazujícího oboru Podniková ekonomika a management s tvorbou účetní závěrky a jejím auditem v obchodní společnosti.

V aktuálním čísle 2/2018 časopisu Oceňování byl vydán článek Lenky Přečkové a Davida Papáčka s názvem "Metodické postupy vedoucí ke stanovení pojsitné hodnoty rodinného domu na českém pojistném trhu". Časopis je zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktových periodik vydávaných v České republice. Článek hodnotí stanovené pojistné hodnoty a metody, které používají jednolivé komerční pojišťovny v České republice ke stanovení pojistné hodnoty rodinného domu. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách časopisu: https://ocenovani.vse.cz/

Ve dnech 15. - 19.10. se Lenka Přečková účastní 7. Mezinárodního týdne v Bratislavě, který pořádá Ekonomická univerzita. Tento týden je zaměřen na výměnu názorů ve výuce a odborné přípravě pracovníků univerzit a partnerských institucí a možnosti rozvíjení mezinárodní spolupráce.  https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1456-7th-international-week-na-eu-v-bratislave

 

Ve dnech 26. – 29. září 2018 se v Dubrovniku koná mezinárodní vědecká konference Global Business Conference.  Se svými příspěvky zde také vystupují Tomáš Heryán a Jana Šimáková. Informace o konferenci jsou k dispozici na webových stránkách: https://gbcsummer.com/ 

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top