V nejnovějším čísle (4/2018) časopisu E+M Ekonomie a Management byl publikován článek Ireny Szarowské "IMPORTANCE OF R&D EXPENDITURE FOR ECONOMIC GROWTH IN SELECTED CEE COUNTRIES". Plné znění článku naleznete zde:

http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/1627-importance-of-r-d-expenditure-for-economic-growth-in-selected-cee-countries/

Dne 13.12.2018 se koná v Bělehradu 4. mezinárodní vědecká konference Leadership and Management - LIMEN 2018. Lenka Přečková se účastní této konference s příspěvkem Evaluation of Technical Efficiency of the Insurance Market in Visegrad Group Countries. Spoluautorkou tohoto článku je Iveta Palečková. Více informací na stránce konference http://www.limen.org.rs/home.html.

Ve dnech 10-11. prosince 2018 probíhá na LUISS University v Římě mezinárodní konference Money, Banking and Finance. Iveta Palečková bude na konferenci prezentovat příspěvek zabývající se determinanty efektivnosti bankovních sektorů zemí střední a východní Evropy. http://2018.mbf-rome.it/home/?fbclid=IwAR2uCLTdjgFLN1Dyf1VtSFCMnNkVKJqlZqoxWLxAyDEW7H1RydWuA1gmj0c 

V nejnovějším čísle (31/2018) časopisu ADMINISTRATIE SI MANAGEMENT PUBLIC byl vydán článek Ireny Szarowské, Jarky Šebestové a Ingrid Majerové. Časopis je zalistován v mezinárodní databázi SCOPUS (Q1). Článek s názvem "Indicators for assessing the financial condition and municipality management" (DOI: 10.24818/amp/2018.31-07) je výsledkem mezikatedrální spolupráce v rámci projektu Moravskoslezského kraje zaměřeného na sledování finančního zdraví obcí. Bližší informace naleznete zde: http://www.ramp.ase.ro/en/

Ve dnech 10/12 až 15/12 se bude Tom Heryán aktivně účastnit tréningu práce v odborném ekonometrickém software STATA. Obsahem intenzivního kurzu v angličtině 'Stata Winter School' je celkem 24 bloků po 90min zaměřených na práci ve výše uvedeném programu. Akce probíhá na půdě Cass Business School a zahraničními školiteli budou Prof. Sebastien Laurent, Aix-Marseille University a Prof. Aurelio Tobías, Spanish Council for Scientific Research.

https://www.timberlake.co.uk/2018-stata-winter-school-uk.html#agenda

 

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top