V rámci akce International Week přednášel Tomáš Heryán na maďarské University of Szeged celkem tři bloky zaměřené na problematiku bankovnictví, úvěrových trhů a vývoje na vybraných finančních trzích v kontextu se současnou situací v EU. Mezi 21 studenty byli nejen studenti z Maďarska, ale i Španělska, Itálie, Francie, Turecka, Srbska, a dokonce i ČR! Také se zde zúčastnil dvou workshopů zaměřených na rozvoj mezinárodní spolupráce a zvýšení kvality výuky mezinárodních studentů.

 

Studie s názvem „Volatility of yields of government bonds among GIIPS countries during the sovereign debt crisis in the euro area“ byl otištěn v současném čísle časopisu EQUILIBRIUM, který je zařazen v databázi ERIH+ a vydává jej Nicolaus Copernicus University v Toruńi. Autory článku jsou Tomáš Heryán a Jan Ziegelbauer, student navazujícího studia oboru Bankovnictví.        

http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.003

Polská University of Łódź organizovala 11/3/2016 mezinárodní vědeckou konferenci "Economy Today. Interdisciplinary Approach to Contemporary Economic Challenges". Ilja Skaunic zde vystoupil s příspěvkem: The use of payment cards in Poland and the Czech Republic in comparison with selected countries in Western Europe. Více informací zde: http://economytoday.pl/#welcome.

Na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně ve dnech 10-11/3/2016 probíhá mezinárodní konference Enterprise and Competitive Environment 2016. Za katedru sa jí účastní Daniel Stavárek, Iveta Palečková, Jana Šimáková a student NMgr. oboru bankovnictví Tomáš Pražák. Program konference, informace o pozvaných řečnících na plenárním zasedání a prezentované příspěvky je možné nájít na stránkach ECE 2016: https://ece.pefka.mendelu.cz/.

Ve dnech 2 - 3/2/2016 se v Hradci Králové konala tradiční mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny. Jako pozvaný host zde vystoupil i Ilja Skaunic na téma "Using of Cashless Payment Cards in Czech Republic and Poland". Více informací o konferenci:

http://fim2.uhk.cz/hed/index.php?option=com_content&view=article&id=1%3Ao-konferenci&catid=2&lang=cz&Itemid=195

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top