Ve středu 13. dubna 2016 předal děkan na zasedání vědecké rady ceny za publikační činnost v roce 2015. V kategorii Příspěvek ve vědeckém časopise akademických pracovníků získal 1. místo prof. Ramík s článkem „Pairwise Comparison Matrix with Fuzzy Elements on Alo-Group“ v časopise Information Sciences (IF 4,038). Další místa byla obsazena členy Katedry financí a účetnictví. 2. místo náleží Petře Růčkové s článkem „Dependency of Return on Equity and Use of Finance Sources in Building Companies in V4 Countries“ v časopise E+M (IF 1,021) a 3. místo obsadila Jana Šimáková s článkem „The Effect of the Exchange Rate on Industry-Level Trade Flows in Czechia“ v časopise E+M (IF 1,021)  ve spoluautorství s Danielem Stavárkem.

V kategorii Odborná monografie akademických pracovníků se na 1. místě umístil prof. Ramík s monografií „Decision Making and Optimization. Special Matrices and Their Applications in Economics and Management“ (spoluautoři M. Gavalec a K. Zimmermann). 2. místo bylo udělelno hned 2x, a to dr. Šperkovi a monografii „Artificial Economics. Agent-Based Models and Simulations in Financial Markets“ a dr. Zapletalové za monografii „Internationalization of Czech Companies“. V kategorii Vědecká publikační činnost studentů doktorského studia v roce 2015 nebyla cena udělena.

 

Ve dnech 15.-16. dubna 2016 se na Vysoké škole ekonomické v Praze koná již XXI.ročník nezinárodní konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“. Katedru zastupuje a na zajímavé příspěvky a bohatou diskuzi se těší Irena Szarowská, která vystoupí s příspěvkem "Public Support of R&D - Comparison of the Czech Republic, Austria and Slovakia" . Bližší informace a program konference naleznete zde:

http://kvf.vse.cz/vyzkum/konference-tpavf/conference-tpapf/

 

V rámci akce International Week přednášel Tomáš Heryán na maďarské University of Szeged celkem tři bloky zaměřené na problematiku bankovnictví, úvěrových trhů a vývoje na vybraných finančních trzích v kontextu se současnou situací v EU. Mezi 21 studenty byli nejen studenti z Maďarska, ale i Španělska, Itálie, Francie, Turecka, Srbska, a dokonce i ČR! Také se zde zúčastnil dvou workshopů zaměřených na rozvoj mezinárodní spolupráce a zvýšení kvality výuky mezinárodních studentů.

 

Studie s názvem „Volatility of yields of government bonds among GIIPS countries during the sovereign debt crisis in the euro area“ byl otištěn v současném čísle časopisu EQUILIBRIUM, který je zařazen v databázi ERIH+ a vydává jej Nicolaus Copernicus University v Toruńi. Autory článku jsou Tomáš Heryán a Jan Ziegelbauer, student navazujícího studia oboru Bankovnictví.        

http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2016.003

Polská University of Łódź organizovala 11/3/2016 mezinárodní vědeckou konferenci "Economy Today. Interdisciplinary Approach to Contemporary Economic Challenges". Ilja Skaunic zde vystoupil s příspěvkem: The use of payment cards in Poland and the Czech Republic in comparison with selected countries in Western Europe. Více informací zde: http://economytoday.pl/#welcome.

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top