Ve dnech 23.5. - 27.5. se Iveta Palečková účastní 14. mezinárodní konference Data Envelopment Analysis ve Wuhanu, Číně, kde bude prezentovat příspěvek na téma Efektivnost bankovního sektoru v Bulharsku a Rumunsku využitím Dynamic DEA. Iveta se dnes navíc účastní workshopu, kde jsou v jednotlivých tutoriálech probírány nové přístupy k DEA modelu.

Více informací: http://www.deaconference.com/dea2016/home/index.html

Ve dnech 12-13 /5/2016 probíhala ve Vilniusu mezinárodní vědecká konference Business and Managent 2016. Katedra byla reprezentována dvěma příspěvky: "Product-Level Analysis of Relationship between Czech Koruna and Czech Foreign Trade" (Jana Šimáková) a "Cost Efficiency of the Czech and Slovak Banking Sectors: An Application of the Data Envelopment Analysis "(Iveta Palečková). Bližší informace je možné najít na stránkách konference: http://www.bm.vgtu.lt/index.php/bm/bm_2016

Letos se uskutečnil již čtvrtý ročník Soutěže o nejlepší disertační práci, která proběhla v rámci konsorcia PROGRES 3 sdružujícího univerzity z Česka, Polska a Slovenska. Finálového kola soutěže se zúčastnilo celkem 31 disertačních prací obhájených v roce 2015. Práce byly posuzovány 22 profesory v pěti kategoriích. Jana Šimáková s dizertační práci Vplyv devízových kurzov a ich volatility na zahraničný obchod získala 3. místo v kategorii Ekonomie a finance.

Více o soutěži: http://www.vsb.cz/info/?&reportId=30648&lang=cs&block=simple

Centrální banky a jejich aktuální směřování jsou předmětem odborných diskuzí nejen nejvyšších představitelů měnové politiky, ale jsou také v oblasti zájmu mnohých akademiků a studentů Obchodně podnikatelské fakulty. Důkazem byla i početná účast na přednášce viceguvernéra České národní banky Mojmíra Hampla, konané 20. dubna 2016 na půdě naší fakulty. Přednáška s podtitulem „Mnoho prázdné kritiky a málo pochopení podstaty“ přiblížila kroky a opodstatněnost aktuální měnové politiky ČNB. 

Viceguvernér objasnil, proč se centrální banky v současnosti nechovají podle standardních učebnic, čeho chtějí dosáhnout zaváděním záporných úrokových sazeb, co znamená kvantitativní uvolňování, proč se ČNB zavázala držet korunu oslabenou a jaké jsou výsledky tohoto opatření. Ve vystoupení byl prezentován také postoj ČNB k řešení aktuálních problémů tzv. rozhazováním peněz z helikoptéry, a jestli by centrální banky neměly raději rozdat peníze lidem. Posluchačům byla nekonvenčním způsobem vysvětlena důležitost cenové stability jako paralela k optimální teplotě těla, nebo byl popsán systém elastických peněz na příkladu vodné hladiny v přehradě. Úspěch přednášky a zájem studentů o měnovou problematiku byl vyjádřen formou rozsáhlé diskuze. Viceguvernér tak uzavřel svou řeč zodpovězením otázek kladných nejen v návaznosti na finanční krizi, ale i výzvy plynoucí z měnícího se ekonomického systému.

Osmý ročník soutěže finanční gramotnosti pro studenty středních škol, kterou pořádala Katedra financí a účetnictví  ve spolupráci s Českou národní bankou a městem Karviná, zná vítěze. Jako nejlepší z 60 zaslaných prací na téma „Je finanční gramotnost předpokladem nebo výsledkem bohatství?“ vyhodnotila porota esej Oleha Telychky z Masarykovy Obchodní akademie v Jičíně. Více informací o vyhlášení nejlepších prací je možné najít na stránkách ČNB: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2016/20160420_soutez_fin_gram.html

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top