Právě publikovaný článek Jany Šimákové využívá známý gravitační model a aplikuje ho na vztah mezi kurzovou volatilitou a zahraničním obchodem zemí Visegrádské skupiny. Empirická analýza využívá územní i komoditní strukturování zahraničního obchodu a izoluje tak specifické efekty pro různé skupiny obchodovaného zboží. Celý článek "The Gravity Modelling of the Relationship between Exchange Rate Volatility and Foreign Trade in Visegrad Countries" je k dispozici v posledním čísle časopisu ACTA VŠFS - Ekonomické studie a analýzy (1/2016, vol. 10): http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-1.pdf

 

 

Ve dnech 27.6.-28.6.2016 se koná v Brně 13. mezinárodní vědecká konference Evropské finanční systémy. Konference je tradičně pořádaná katedrou financí Masarykové univerzity. Lenka Přečková se účastní této konference v sekci pojišťovnictví s příspěvkem  Functioning of Bancassurance in Selected Countries in Which the Financial Group Erste Group Bank Operates. Více informací na stránce konference:

 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/konference/efs/Program_EFS_2016.pdf

Ve dnech 27.-28. června 2016 se Irena Szarowská účastní 4.mezinárodní konference "KITAB 2016 - Knowledge, Innovation and Technology Across Borders: Developing the Research Agenda" v estonském Talinu, kde bude prezentovat příspěvek "Does Public R&D Expenditure Effect on Economic Growth in CEE Countries?" . Bližší informace a program konference naleznete zde: http://www.ttu.ee/conference/kitab/

V aktuálním čísle impaktovaného časopisu E+M Ekonomie a Management byl vydán článek Ireny Szarowské a Romana Šperky s názvem FINANCIAL TRANSACTION TAXATION IN AGENT-BASED SIMULATION. Článek je věnován vlivu zdanění finančních transakcí na stabilitu finančních trhů. Studie je unikátní v tom, že zdanění finančních transakcí zkoumá pomocí multiagentní simulace. Jelikož zdanění je chápáno jako specifická forma transakčních nákladů, prezentovaný model by neměl být interpretován pouze pro zavedení daně z finančních transakcí, ale jako obecný model vlivu transakčních nákladů na finanční trhy. Podrobnější informace včetně plné verze článku ke stažení jsou k dispozici na stránách časopisu:
http://www.ekonomie-management.cz/en/archiv/search/detail/1340-financial-transaction-taxation-in-agent-based-simulation/

Minulý týden se v Ostravě konala konference International Conference on European Integration, ICEI 2016, na které vystoupil také Tomáš Heryán se svým příspěvkem „The financial position of the hotel industry in the Czech Republic“.

http://www.ekf.vsb.cz/icei/en/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top