Velká část naší katedry ve dnech 14. – 16. 9. 2016 přesouvá své vědecké působiště do příjemného prostředí Zámečku Petrovice. Pod záštitou rektora SU a děkana SU OPF tam Katedra ekonomie a veřejné správy organizuje mezinárodní vědeckou konferenci HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE. Prezentovat své příspěvky a sdílet nejnovější poznatky výzkumu zde budou: Daniel Stavárek, Tomáš Heryán, Ivana Koštuříková, Iveta Palečková, Ilja Skaunic, Irena Szarowská, Markéta Šeligová a Jana Šimáková. Bližší informace k zaměření a programu konference: http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-ekonomie-a-verejne-spravy/konference-kek-2016

Ivě Koštuříkové vyšel článek ve vědeckém časopise zalistovaném v mezinárodní databázi SCOPUS - „The effect of changes in sickness insurance on incapacity for work in selected regions of the Czech Republic“. Celý článek je k dispozici zde: http://acta.mendelu.cz/64/3/0961/

V časopise  Periodica Polytechnica Social and Management Sciences byl vydán článek Beáty Blechové a Šárky Sobotovičové s názvem "Analysis of Tax Education in a Business School: a Case Study". Časopis je zařazen do databáze SCOPUS. Celý text studie je dostupný zde:  https://pp.bme.hu/so/article/view/8486.

V aktuálním čísle 2/2016 časopisu Financial Assets and Investing byl vydán článek Lenky Přečkové s názvem "Evaluation of Bancassurance Functioning in Selected Countries of the Financial Groups Erste Group Bank and UniCredit Group". Časopis je zařazen do kategorie ERIH PLUS. Článek hodnotí aktuální stav spolupráce bank a pojišťoven a vnitřní integrace bankopojistných produktů ve finančních skupinách Erste Group Bank a UniCredit Group. Podrobnější informace včetně plné verze článku ke stažení jsou k dispozici na stránkách časopisu:http://fai.econ.muni.cz/.

Studie, jejímiž autory jsou Tomáš Heryán a Panayiotis G. Tzeremes, s názvem“The bank lending channel of monetary policy in EU countries during the global financial crisis”, byla úspěšně přijata k publikování v anglickém impaktovaném časopise Economic Modelling. Článek si je již možno stáhnout online zde (případně si jeho dřívější verzi stáhnout na profilu Tomáše Heryána od  ResearchGate):   http://authors.elsevier.com/sd/article/S0264999316302073

 

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top