Studenti doktorského studia v oblasti ekonomie a managementu na University of Montpellier ve Francii pořádají sedmý ročník tzv. "Doctoral Meeting of Montpellier in Economics, Management and Finance", který se koná ve dnech 25. -27.10. 2016. Cílem setkání je nabídnout stimulující prostředí, kde doktorandi a mladí výzkumníci mohou sdílet ideje o svých vědeckých pracích v oboru ekonomie, managementu a financí se zkušenými výzkumnými pracovníky. Konference se účastní i Tomáš Pražák se svým příspěvkem "The Impact of Macroeconomic Fundamentals on Stock Prices: Evidence from Central European Markets". http://www.edd.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/edd/CallForPaper_DMM2016-1.pdf

Ve dnech 19-21 /10/2016 se v polské Poznani koná "International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory Meets Practice". Marie Ligocká na konferenci prezentuje příspěvek "The Effect of Macroeconomic Variables on Stock Prices of Austrian Financial Institutions" a Markéta Šeligová vystupuje s článkem "The Impact of R & D Expenditures on Firms' Growth in Individual Industries in Selected Countries of European Union". Více informací o konferenci a programu: http://www.icaffi.pl/

Ve dnech 28-30.9.2016 se Tomáš Heryán aktivně účastní 20. ročníku konference pořádané Euroasia Business and Economics Society (EBES), konané ve Vídni v Rakousku na půdě IFM - Real Estate and Facility Management TU. Vystoupí zde se svým příspěvkem nazvaným "Insolvency of the Hotels among Visegrad-Plus Countries" a navíc, i jako chair jedné z vědeckých sekcí.

V nejnovějším čísle 4/2016 časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis byl právě publikován článek Ireny Szarowské s názvem "Quality of Public Finance and Economic Growth in the Czech Republic". Časopis je zařazen do mezinárodní databáze Scopus. Podrobnější informace včetně plné verze článku jsou k dispozici na stránkách časopisu: http://acta.mendelu.cz/64/4/1373/

Ve dnech 20-21 / 9/2016 se v Bratislavě konala mezinárodní vědecká konference "9th International Conference on Currency, Banking and International Finance". Za naší katedru se konference účastnili Daniel Stavárek, Iveta Palečková a Jana Šimáková. Bližší podrobnosti o konferenci lze nalézt na webových stránkách: http://iccbif.kbmf.nhf.euba.sk/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top