V týdnu od 7. 11. do 11. 11. 2016 pořádá Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v rámci oslav 25 let FES pod záštitou děkanky fakulty doc. Ing. Romany Provazníkové, Ph.D. pětidenní přednáškový maraton TÝDEN TEORIE A PRAXE V EKONOMICECílem akce je propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání. Se studenty diskutuje na čtyřicet odborníků  jak z českých i slovenských ekonomicky zaměřených vysokých škol, tak úspěšní představitelé ekonomické praxe.

Dne 9.11.2016 proběhla v rámci této akce přednáška Ing. Ilja Skaunice, Ph.D., MBA na téma Úloha centrálních bank v hotovostním platebním styku.

http://www.upce.cz/fes/akce.html?id=/FES/akce/2016/fakulta/tyden-teorie-a-praxe.html

Ve dnech 10. - 11.11.2016 se koná v Bukurešti 7. mezinárodní vědecká konference The Future of Europe. Konference je pořádaná Fakultou mezinárodního obchodu a ekonomiky Bukurešťské univerzity ekonomických studií. Lenka Přečková se účastní této konference v sekci "Finance a bankovnictví v Evropské unii" s příspěvkem Functioning of Bancassurance in Selected Countries in Which the Financial Group UniCredit Group Operates. Více informací na stránce konference: http://www.rei.cercetare.ase.ro/FoE_Conference/index.html

Ve dnech 3. - 4. listopadu 2016 se ve Vilniusu koná mezinárodní vědecká konference The 2nd EuRun-BIS SYMPOSIUM. Iveta Palečková dnes prezentuje pomocí vzdáleného přístupu článek napsaný společně s Danem Stavárkem na téma Dynamic Efficiency of Banking Sector in Selected CEE Countries. Více informací o konferenci a program můžete najít zde: http://www.eurun2016.ef.vu.lt/

V rámci monitoringu pro ERASMUS vyjel Tomáš Heryán na De Montford University, která je v Anglii známá zejména díky prvenství, co se týče zahraniční výuky a absolventů z celého světa. Navštíví tak i spoustu zajímavých přednášek a seminářů. Mimo jiné zde ale bude anglickým kolegům v jednom celém bloku prezentovat i on sám vlastní článek, který byl úspěšně přijat v recenzním řízení časopisu Economic Modelling. Stejnojmenný paper a přednáška nesou název "The bank lending channel of monetary policy in EU countries during the global financial crisis". Článek si je již možné stáhnout z online vědecké databáze Science Direct. 

Dne 20. 10. 2016 se uskutečnil 7. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Se svým tématem přispěly i členky katedry Pavlína Kirschnerová, Jana Janoušková a Šárka Sobotovičová, a to „Daňový odečet darů právnických osob v regionech ČR“ a „Korekční koeficienty v kontextu výnosů daně z nemovitých věcí v regionech ČR“ Více informací lze nalézt na: http://www.respo.frrms.mendelu.cz/cz

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top