Pomocí kointegračního přístupu zkoumá Jana Šimáková v jejím nenovějším příspěvku dlouhodobé vazby mezi devizovými kurzy a zahraničním obchodem zemí Visegradské čtyřky. Plný text článku „Cointegration Approach to the Estimation of the Long-Run Relations between Exchange Rates and Trade Balances in Visegrad Countries“ je k dispozici na stránkách časopisu Financial Assets and Investing. http://fai.econ.muni.cz/2016/3

 

Ve dnech 7-8/12/2016 se v Budapešti koná mezinárodní vědecká konference International conferences on Economics and Social Sciences. Za naší katedru se konference účastní Iveta Palečková, která se zde bude zabývat problematikou vztahu mezi efektivností a rentabilitou komerčních bank ve vybraných zemích CEE.

V časopisu z databáze SCOPUS - Journal of Applied Economic Sciences, Volume XI Issue7(45)_Winter2016 vyšel článek Petry Růčkové s názvem "Impact of Selected Determinants on Capital Structure Management in Areas of Manufacturing and Services in Companies of Visegrad Group Countries". Celé číslo časopisu je k dispozici zde: http://cesmaa.eu/journals/jaes/files/JAES%20Winter7(45)_online.pdf

 

V litevském impaktovaném časopise Technological and Economic Development of Economy vol. 22, 2016, issue 6 byl publikován článek Jany Janouškové a Šárky Sobotovičové s názvem " Immovable property tax in the Czech Republic as an instrument of fiscal decentralization".  Časopis je dostupný online zde:  http://www.tandfonline.com/toc/tted21/current.

 

V úterý 8. 11. 2016 se v rámci předmětu Účetnictví obchodních společností uskutečnila odborná přednáška na téma „Účetní závěrka obchodních společností po novelizaci zákona o účetnictví“. Přednášející ing. Jiří Rabiec z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámil studenty specializace Účetnictví a daně nejen s novinkami v účetní legislativě, ale také se změnami, které měly dopad na audit a auditorskou profesi. 

IMG_2219.JPG

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top