Ve dnech 7. až 8. dubna 2017 se v Praze konala mezinárodní odborná konference pořádaná katedrou veřejných financí Vysoké školy ekonomické.  Se svým příspěvkem na konferenci vystoupily také členky katedry financí a účetnictví Jana Janoušková a Šárka Sobotovičová. Bližší informace a program je možno nalézt na: http://kvf.vse.cz/vyzkum/konference-tpavf/

 

 

Jana Janoušková a Pavlína Kirschnerová se zúčastnily mezinárodní konference 83rd International Atlantic Economic Conference v Berlíně konané ve dnech 22. – 25. 3. 2017. Jejich příspěvky a diskuze byly na téma  "Tax policy of the Czech Republic in the context of securing funds for old age" a "Are tax allowances of individuals only a tool of tax optimization?" Bližsí informace najdete zde: http://www.iaes.org/berlin/

 

Na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně ve dnech 9-10/3/2017 probíhá 20. ročník mezinárodní konference Enterprise and Competitive Environment. Za katedru sa jí účastní Tomáš Heryán, Irena Szarowská, Iveta Palečková, Tomáš Pražák, Markéta Šeligová, Jana Šimáková a René Wolny. Program konference, informace o pozvaných řečnících na plenárním zasedání a prezentované příspěvky je možné nájít na stránkach ECE 2017: https://ece.pefka.mendelu.cz/.

V aktuálním čísle impaktového časopisu Ekonomický časopis (1/2017) je publikován článek Ivety Palečkové s názvem "Efficiency Change of Banking Sectors and Banks in the Financial Conglomerates in Visegrad Group Countries". Ekonomický časopis vydává Ekonomický ústav SAV v Bratislavě. Obsah časopisu včetně abstraktu najdete zde: http://www.ekonom.sav.sk/sk/casopis/rocnik/1-2017

 

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top