V aktuálním čísle impaktového časopisu Ekonomický časopis (1/2017) je publikován článek Ivety Palečkové s názvem "Efficiency Change of Banking Sectors and Banks in the Financial Conglomerates in Visegrad Group Countries". Ekonomický časopis vydává Ekonomický ústav SAV v Bratislavě. Obsah časopisu včetně abstraktu najdete zde: http://www.ekonom.sav.sk/sk/casopis/rocnik/1-2017

 

V nejnovějším čísle (2/2016) časopisu Acta VŠFS - Economic Studies and Analyses byl vydán článek Ivety Palečkové, ve kterém zjišťuje determinanty rentability v českém bankovním sektoru. Plné znění příspěvku je volně ke stažení zde: http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-02.pdf

Zajímavé oblasti vzájemného propojení makroekonomických ukazatelů a cen akcií na příkladu švýcarských realitních společnostní se ve svém článku "The Effect of Macroeconomic Factors on Stock Prices of Swiss Real Estate Companies" věnují Marie Ligocká, Tomáš Pražák a Daniel Stavárek. Článek vzniknul v rámci projektu Studentské grantové soutěže SU a právě vyšel v časopise Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Plný text článku je volně dostupný na stránkách časopisu https://acta.mendelu.cz/64/6/2015/

V úterý 6. 12. 2016 se v rámci předmětu Účetnictví obchodních společností uskutečnila další odborná přednáška, tentokrát na téma „Odložená daň“. Přednášející Ing. Mgr. Hana Berková z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámila studenty specializace Účetnictví a daně nejen s legislativní úpravou odložené daně, ale také s oceňováním, účtováním a auditem tohoto účetního instrumentu. 

IMG_2466.JPG

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top