V nejnovějším čísle (3/2017) časopisu DANUBE: Law and Economics Review byl vydán článek Ivety Palečkové. Časopis je zalistován v mezinárodní databázi SCOPUS. Článek s názvem Application of Window Malmquist Index for Examination of Efficiency Change of Czech Commercial Banks je volně ke stažení zde: http://www.eaco.eu/danube-journal-archive/issue-3-2017/.

Ve dnech 29. 9. – 30. 9. 2017 se koná vědecká konference Slovak Economic Association Meeting na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Za katedru se konference účastní Marie Ligocká. Veškeré informace včetně programu lze nalézt na webových stránkách https://www.slovakecon.sk/seam2017/

V časopisu Comparative Economic Research (indexován ve Scopusu) byl právě publikován článek Tomáše Pražáka a Daniela Stavárka "The Relationship Between Stock Market Development and Macroeconomic Fundamentals in the Visegrad Group". Klíčovým závěrem studie je empirické potvrzení často zmiňovaného negativního dopadu změn makroekonomických proměnných na kurzy akcií. V tomto směru je ve všech zemích nejvíce patrný efekt nárůstu úrokové sazby. Plný text článku je k dispozici na stránkách časopisu https://doi.org/10.1515/cer-2017-0017

Ve dnech 13 - 14/09/2017 se ve Wroclawi koná mezinárodní konference WROFIN - Wroclaw Conference on Finance. S příspěvkem "The Role of the Exchange Rates in the Stock Price Development of Companies in Chemical Industry" zde také vystoupí Jana Šimáková. Více informací o konferenci najdete zde: http://wrofin.ue.wroc.pl/

Ve dnech 12 - 14/09/2017 se ve Vídni koná mezinárodní konference MIRDEC-Conference on Social Science, Multidisciplinary and European Studies. Výsledky svého výzkumu zaměřeného na fiskální decentralizaci a ekonomický růst v Česku bude na konferenci prezentovat Irena Szarowská. Více informací o konferenci najdete zde: https://www.mirdec.com/viennahome

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top