Dne 4.12.2019 na fakultě přednášela Ing. Markéta Stržínková, Ph.D. - obchodní ředitelka a vedoucí pobočky pojišťovny Atradius pro ČR. S problematikou pojištění pohledávek seznámila studenty předmětu Financí a Pojišťovnictví. 

 

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se v rámci předmětů Finanční účetnictví II. a Účetnictví obchodních společností uskutečnila odborná přednáška na téma „Účetní závěrka obchodních společností“. Přednášející Mgr. et Bc. Pavlína Němcová, ACCA z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámila studenty nejen bakalářského oboru Účetnictví a daně, ale i specializace navazujícího oboru Podniková ekonomika a management s tvorbou účetní závěrky a jejím auditem v obchodní společnosti.

Jana Janoušková a Šárka Sobotovičová se dne 21.11.2019 účastnily konference "Anonymita v éře digitalizace aneb transparentnost v daních", která byla pořádaná Komorou daňových poradců a IFA. Prezentace od přednášejících jsou k dispozici zde: https://www.kdpcr.cz/ifa2019-prednasejici

V pátek 22. listopadu 2019 Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS pořádá konferenci "Místní veřejné finance a finanční management: Evropská perspektiva", přičemž se jedná  o 3.ročník konference z cyklu Fiskální dialog. Konference se za katedru účastní Irena Szarowská, Jana Janoušková a Šárka Sobotovičová. Bližší informace o konferenci naleznete zde: https://www.fidi.cz/

V tomto týdnu se bude Lenka Přečková v rámci programu Erasmus+ účastnit výuky na Katedře pojišťovnictví Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě. Tématem přednášky a semináře bude Pojistný trh v České republice. Studentům bude představen vývoj v České republice z pohledu legislativy, činnosti pojišťoven a pojišťovacích skupin. Bude také prezentován vývoj vybraných ukazatelů pro hodnocení výkonnosti pojišťovací činnosti.

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top