V časopise Acta academica karviniensia byl publikován v čísle 2/2022 článek s názvem The Development of Performance of the Non-life Czech Insurance Market (Vývoj výkonnosti českého pojistného trhu s neživotním pojištěním). Autorky se v článku zaměřují na hodnocení ziskovosti a nákladovosti pojišťovací činnosti komerčních pojišťoven s převahou neživotního pojištění působících na českém pojistném trhu v období 2004-2019.

Více informací na stránce časopisu.

Kolik platíte svému zubaři ?? Myslíte si, že se v západní Evropě reinvestují zisky zpět do podnikání ve vybraném segmentu zdravotnictví více, než je tomu v případě střední a východní Evropy? Tom Heryán se tímto zabývá ve svém novém článku Reinvestments in dentistry and differences between western or central and eastern European countries, který právě vyšel v prosincovém čísle časopisu Review of Socio-Economic Perspectives (ISSN 2547-9385). https://doi.org/10.19275/RSEP141

 

Ve dnech 23.-25. listopadu 2022 se v Barceloně koná 19th MIRDEC konference, na které v úvodní keynote sekci vystoupila naše kolegyně Irena Szarowská s příspěvkem „Does Government Spending Matter for Economic Growth? Empirical Evidence from the Visegrad Group“. Konferenci pořádá Masters International Research and Development Center ve spolupráci s Universidade Autonoma de Lisboa. Více informací o konferenci:https://www.mirdec.com/barca2022home 

Ve dnech 24-25.11. se v Římě koná 28. ročník mezinárodní konference RSEP Economics, Finance & Business, kde bude Tom Heryán prezentovat svůj článek Reinvestments in dentistry and differences between western or central and eastern European countries. Mimo jiné je také vedoucím sekce a jeho příspěvek byl vybrán do recenzního řízení prosincového čísla konferenčního časopisu Review of Socio-Economic Perspectives (ISSN: 2149- 9276).

Ve dnech 20.7.2022 -22.7.2022  se koná v Basileji mezinárodní vědecká konference History of Insurance in a Global Perspective. Lenka Přečková se účastní této konference s příspěvkem Evolution of a Commercial Insurance Company in Trans-Epochal Developments: The Evidence of Czech Insurance Market. Spoluautorkou tohoto článku je Eva Vávrová z Masarykovy univerzity. Více informací na stránce konference: https://history-of-insurance.dg.unibas.ch/en/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

 

Go to Top