Ve středu 13. dubna 2016 předal děkan na zasedání vědecké rady ceny za publikační činnost v roce 2015. V kategorii Příspěvek ve vědeckém časopise akademických pracovníků získal 1. místo prof. Ramík s článkem „Pairwise Comparison Matrix with Fuzzy Elements on Alo-Group“ v časopise Information Sciences (IF 4,038). Další místa byla obsazena členy Katedry financí a účetnictví. 2. místo náleží Petře Růčkové s článkem „Dependency of Return on Equity and Use of Finance Sources in Building Companies in V4 Countries“ v časopise E+M (IF 1,021) a 3. místo obsadila Jana Šimáková s článkem „The Effect of the Exchange Rate on Industry-Level Trade Flows in Czechia“ v časopise E+M (IF 1,021)  ve spoluautorství s Danielem Stavárkem.

V kategorii Odborná monografie akademických pracovníků se na 1. místě umístil prof. Ramík s monografií „Decision Making and Optimization. Special Matrices and Their Applications in Economics and Management“ (spoluautoři M. Gavalec a K. Zimmermann). 2. místo bylo udělelno hned 2x, a to dr. Šperkovi a monografii „Artificial Economics. Agent-Based Models and Simulations in Financial Markets“ a dr. Zapletalové za monografii „Internationalization of Czech Companies“. V kategorii Vědecká publikační činnost studentů doktorského studia v roce 2015 nebyla cena udělena.