V rámci akce International Week přednášel Tomáš Heryán na maďarské University of Szeged celkem tři bloky zaměřené na problematiku bankovnictví, úvěrových trhů a vývoje na vybraných finančních trzích v kontextu se současnou situací v EU. Mezi 21 studenty byli nejen studenti z Maďarska, ale i Španělska, Itálie, Francie, Turecka, Srbska, a dokonce i ČR! Také se zde zúčastnil dvou workshopů zaměřených na rozvoj mezinárodní spolupráce a zvýšení kvality výuky mezinárodních studentů.