V posledním čísle impaktovaného časopisu Journal of Competitiveness byl publikován článek The cost of equity of Ukrainian food processing companies as a measure of competitiveness. Autoři článku Tetiana Konieva a Daniel Stavárek se v něm věnují dopadu aplikace různých typů finanční politiky a kapitálové struktury na náklady kapitálu v podmínkách ukrajinských podniků potravinářského průmyslu před vypuknutím války. Plný text článku je možno stáhnout na webu časopisu: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=aktualni&cid=490&cp=