V časopise Insurance Markets and Companies (14/1/2023) byl publikován článek s názvem „Evolution of a Commercial Insurance Company in Trans-Epochal Developments: The Evidence of Czech Insurance“ (Evoluce komerční pojišťovny v trans-epochálním vývoji: Důkazy z českého pojišťovnictví). Autorky článku se zaměřují na hodnocení vývoje České pojišťovny, a.s. v období 1947-2021, přičemž kladly důraz na změny po roce 1989. Hledaly důvody, proč Česká pojišťovna (nyní Generali Česká pojišťovna, a.s.) zůstává lídrem českého pojistného trhu až do současnosti.

Více informací na stránce časopisu: ZDE