Ve dnech 29.6. až 1.7. se konala tradiční International Conference on Applied Economics (ICOAE), tentokrát poprvé v České republice na půdě Mendelovy univerzity v Brně. Markéta přednesla svůj příspěvek s názvem Working capital management policy and its financing across selected enterprises according to size in the Czech Republic. Tom pro změnu svůj příspěvek Heterogeneous impact of the Covid-19 pandemic on performance among European hotels, který se pokusí publikovat ve speciálním čísle konferencí nabízeného zahraničního časopisu International Journal of Computational Economics and Econometrics (IJCEE), který je uveden v databázi Scopus. 

ICOAE – International Conference on Applied Economics (i-coae.com)