V Časopise Studies in Business and Economics (18/1/2023) byl publikován článek s názvem „Macroeconomic Determinants of Insurance Companies' Financial Stability: The Case of the Czech Republic“ (Makroekonomické determinanty finanční stability pojišťoven: Případová studie České republiky). Autorky článku se zaměřují na hodnocení finanční stability komerčních pojišťoven provozujících pojišťovací činnost v České republice v období 2004-2019. Je zjišťován vliv osmi vybraných makroekonomických ukazatelů na finanční stabilitu pojišťoven. Více informací na stránce časopisu: https://sciendo.com/pdf/10.2478/sbe-2023-0012