Ve dnech 11.5. a 12.5. se Tom účastní semináře zaměřeného na analýzu panelových dat ve STATA 18 pro středně pokročilé. Konkrétně, díky pandemii nedávno vyvinutou metodu Difference-in-Differences (DiD). Seminář nevede nikdo jiný, než profesor Jeffrey Wooldridge, který se mimo jiné zasadil o vývoj ekonometrických metod v kombinaci s bio-statistikou právě tímto směrem.