V Časopise ACTA VŠFS (2/2022) byl publikován článek s názvem „The Development of Life Insurance in the Czech Republic and the Slovak Republic“ (Vývoj životního pojištění v České a Slovenské republice). Autorky článku se zaměřují na vliv vybraných determinantů na vývoj životního pojištění v České a Slovenské republice v letech 2007-2019.

Více informací na stránce časopisu: ZDE.