V časopise Acta academica karviniensia byl publikován v čísle 2/2022 článek s názvem The Development of Performance of the Non-life Czech Insurance Market (Vývoj výkonnosti českého pojistného trhu s neživotním pojištěním). Autorky se v článku zaměřují na hodnocení ziskovosti a nákladovosti pojišťovací činnosti komerčních pojišťoven s převahou neživotního pojištění působících na českém pojistném trhu v období 2004-2019.

Více informací na stránce časopisu.