Ve dnech 20.7.2022 -22.7.2022  se koná v Basileji mezinárodní vědecká konference History of Insurance in a Global Perspective. Lenka Přečková se účastní této konference s příspěvkem Evolution of a Commercial Insurance Company in Trans-Epochal Developments: The Evidence of Czech Insurance Market. Spoluautorkou tohoto článku je Eva Vávrová z Masarykovy univerzity. Více informací na stránce konference: https://history-of-insurance.dg.unibas.ch/en/