Iveta Palečková získala Fulbrightovo stipendium a účastní se Letního institutu amerických studií U.S. Economics and Business. Institutu se účastní skupina 15 mezinárodních odborníků a v rámci programu se zaměřují na hlubší porozumění klíčovým složkám americké ekonomiky. Institut zajišťuje Institute for Training and Development (ITD) a koná se v Bostonu, MA na Suffolk University v období 1. 7. – 10. 8. 2022. V rámci institutu jsou plánované studijní exkurze v okolí a následná dvoutýdenní studijní exkurze do New York City a Washington D.C.