esej fotka 2022

Katedra financí a účetnictví OPF SU ve spolupráci s Českou národní bankou a statutárním městem Karviná zorganizovala již 14. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty.  Úkolem bylo zpracovat esej a odpovědět na otázku "ČÍM SE BUDE PLATIT ZA 30 LET?". Cílem již tradiční soutěže je rozšířit povědomí středoškoláků o aktuálních ekonomických a finančních problémech a zároveň přispět k rozvoji jejich finanční a ekonomické gramotnosti. Soutěž si za dobu své existence vybudovala pozici ojedinělé a velice pozitivně vnímané akce, k čemuž napomáhá jak oficiální partnerství s Českou národní bankou, tak i velice atraktivní a mimořádné ceny.

V letošním ročníku jsme obdrželi 56 esejí, které splňovaly předepsané náležitosti. Vyhodnocení probíhalo tradičně ve třech kolech, přičemž v posledním kole hodnotila pětičlenná komise deset nejlepších prací. V komisi zasedli dva zástupci OPF SU a ČNB a jeden zástupce statutárního města Karviná. Jako nejlepší vyhodnotila porota esej Lukáše Marhoula z Obchodní akademie Bubeneč. Druhé místo získal Vojtěch Mikeš z Obchodní akademie Ostrava-Poruba a na sdíleném třetím místě se umístili Jana Koželuhová z Obchodní akademie Bubeneč a Ondřej Hylena z Gymnázia Česká Třebová. Předání cen proběhlo 30. května 2022 na půdě OPF SU a zúčastnil se ho také člen bankovní rady ČNB profesor Oldřich Dědek.

 

Přehled vítězných esejí :

1. místo:   Lukáš Marhoul (Obchodní akademie Bubeneč)
2. místo:   Vojtěch Mikeš (Obchodní akademie Ostrava - Poruba)

3. místo:  Jana Koželuhová (Obchodní akademie Bubeneč)

3. místo:  Ondřej Hylena (Gymnázium Česká Třebová)