V časopise Oceňování byl publikován v čísle 1/2022 článek s názvem Pojistná hodnota majetku a jeho obvyklá cena v podmínkách České republiky. Lenka Přečková a Hana Janáčková se v článku zaměřují na důležitost stanovení pojistné částky v případě pojištění nemovitých věcí a upozorňují na možné dopady chybného postupu a výpočtu při pojistné události. https://ocenovani.vse.cz/archiv/ocenovani-2022-1/