Mendelova univerzita v Brně ve dnech 24. – 25. března 2022 pořádala již 24. ročník mezinárodní vědecké konference Economic Competitiveness and Sustainability. Se svými příspěvky zde vystoupili i Irena Szarowská, Roman Hlawiczka a Jana Šimáková. Více informací zde: https://ecos.mendelu.cz/