Ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské Univerzity je Tom Heryán v rámci projektu HAIE (Healthy Aging in Industrial Environment) nově spoluautorem studie zaměřující se na historické odhady znečištění ovzduší a jejich komparaci v průmyslovém a neprůmyslovém regionu v České republice. Práce nese název „Air Pollutants over Industrial and Non-Industrial Areas: Historical Concentration Estimates“ a vyšla ve speciálním čísle impaktovaného časopisu ATMOSPHERE (2020 IF 2.69, AIS 0.63). Na danou studii v současnosti navazuje epidemiologický výzkum HAIE směrem na znečištění ovzduší, způsobeného průmyslem, a jeho dopad na úmrtí při kardiovaskulárních, onkologických a respiračních onemocnění za léta 1997-2017. Daná práce je k dispozici zde: https://doi.org/10.3390/atmos13030455