V polském časopise Ekonomista (http://ekonomista.info.pl/?fbclid=IwAR1snZl4vpO_271CKEk5AC-I9HA02FBPqF2MqSLBmbLTf4tiYfabEnXn858) byl publikován v čísle 6/2020 článek Lenky Přečkové a Ivety Palečkové s názvem Evaluation of Technical Efficiency of Insurance Companies in the Visegrad Group Countries. Časopis je indexován na Web of Science (Q4).