Tomáš Pražák právě publikoval článek "Vliv vybraných podnikových faktorů na ceny akcií ve Švýcarsku". Článek se zabývá zjištěním, které z vybraných vnitropodnikových ukazatelů měly ve sledovaném období 2006 - 2015 největší vliv na cenu akcií vybraných podniků ve Švýcarsku. Jednou z hlavních sekcí ekonomické činnosti ve Švýcarsku jsou Profesní, vědecké a technické činnosti, které mají na rozvoj ekonomiky silný vliv. Na základě výsedků panelové regrese s využitím metody GMM se prokázal, jako hlavní faktor mající vliv na cenu akcií, zejména ROA.