Dne 4.12.2019 na fakultě přednášela Ing. Markéta Stržínková, Ph.D. - obchodní ředitelka a vedoucí pobočky pojišťovny Atradius pro ČR. S problematikou pojištění pohledávek seznámila studenty předmětu Financí a Pojišťovnictví.