V nejnovějším čísle časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, zalistovaném v databázi Scopus, vyšel článek Pavly Klepkové Vodové - Determinants of Solvency in Selected CEE Banking Sectors: Does Affiliation with the Financial Conglomerate Matter? Plné znění najdete na stránkách časopisu: https://acta.mendelu.cz/67/2/0493/?fbclid=IwAR3PiXkSyGyNrS3M0JxWA_dVCFfs4XyxyzN5AuQd06uD-xpypC5AmkxP-ZQ