Ve Starém Smokovci se 4.-5.4.2019 koná jubilejní 10-ty ročník International Conference on Currency, Banking and International Finance. Spolu s Ivetou Palečkovou a Janou Šimákovou se této mezinárodní vědecké konference účastní také naše hostující kolegyne z Číny - Yi Zhang a Jie Cui. Bližšií informace o zaměření konference, jejím programu a prezentovaných příspěvcích najdete na http://iccbif.kbmf.nhf.euba.sk/