V impaktovaném časopise Land Use Policy 82 (2019)  byl publikován článek Jany Janouškové a Šárky Sobotovičové s názvem " Fiscal autonomy of municipalities in the context of land taxation in the Czech Republic", DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.11.048. IF časopisu je 3.194 a je zařazen v Q1. Časopis je dostupný online zde: https://www.sciencedirect.com/journal/land-use-policy/vol/82/suppl/C