V pondělí 19. 11. 2018 se v rámci předmětů Účetnictví obchodních společností, Manažerské účetnictví a Finanční účetnictví II. uskutečnila odborná přednáška na téma „Účetní závěrka obchodních společností a její audit“. Přednášející ing. Jiří Rabiec, ACCA z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámil studenty nejen bakalářského oboru Účetnictví a daně, ale i specializací navazujícího oboru Podniková ekonomika a management s tvorbou účetní závěrky a jejím auditem v obchodní společnosti.