Ve dnech 7. až 8. dubna 2017 se v Praze konala mezinárodní odborná konference pořádaná katedrou veřejných financí Vysoké školy ekonomické.  Se svým příspěvkem na konferenci vystoupily také členky katedry financí a účetnictví Jana Janoušková a Šárka Sobotovičová. Bližší informace a program je možno nalézt na: http://kvf.vse.cz/vyzkum/konference-tpavf/