Na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně ve dnech 9-10/3/2017 probíhá 20. ročník mezinárodní konference Enterprise and Competitive Environment. Za katedru sa jí účastní Tomáš Heryán, Irena Szarowská, Iveta Palečková, Tomáš Pražák, Markéta Šeligová, Jana Šimáková a René Wolny. Program konference, informace o pozvaných řečnících na plenárním zasedání a prezentované příspěvky je možné nájít na stránkach ECE 2017: https://ece.pefka.mendelu.cz/.