Zajímavé oblasti vzájemného propojení makroekonomických ukazatelů a cen akcií na příkladu švýcarských realitních společnostní se ve svém článku "The Effect of Macroeconomic Factors on Stock Prices of Swiss Real Estate Companies" věnují Marie Ligocká, Tomáš Pražák a Daniel Stavárek. Článek vzniknul v rámci projektu Studentské grantové soutěže SU a právě vyšel v časopise Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Plný text článku je volně dostupný na stránkách časopisu https://acta.mendelu.cz/64/6/2015/