Pomocí kointegračního přístupu zkoumá Jana Šimáková v jejím nenovějším příspěvku dlouhodobé vazby mezi devizovými kurzy a zahraničním obchodem zemí Visegradské čtyřky. Plný text článku „Cointegration Approach to the Estimation of the Long-Run Relations between Exchange Rates and Trade Balances in Visegrad Countries“ je k dispozici na stránkách časopisu Financial Assets and Investing. http://fai.econ.muni.cz/2016/3