V litevském impaktovaném časopise Technological and Economic Development of Economy vol. 22, 2016, issue 6 byl publikován článek Jany Janouškové a Šárky Sobotovičové s názvem " Immovable property tax in the Czech Republic as an instrument of fiscal decentralization".  Časopis je dostupný online zde:  http://www.tandfonline.com/toc/tted21/current.