V týdnu od 7. 11. do 11. 11. 2016 pořádá Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v rámci oslav 25 let FES pod záštitou děkanky fakulty doc. Ing. Romany Provazníkové, Ph.D. pětidenní přednáškový maraton TÝDEN TEORIE A PRAXE V EKONOMICECílem akce je propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání. Se studenty diskutuje na čtyřicet odborníků  jak z českých i slovenských ekonomicky zaměřených vysokých škol, tak úspěšní představitelé ekonomické praxe.

Dne 9.11.2016 proběhla v rámci této akce přednáška Ing. Ilja Skaunice, Ph.D., MBA na téma Úloha centrálních bank v hotovostním platebním styku.

http://www.upce.cz/fes/akce.html?id=/FES/akce/2016/fakulta/tyden-teorie-a-praxe.html