Ve dnech 10. - 11.11.2016 se koná v Bukurešti 7. mezinárodní vědecká konference The Future of Europe. Konference je pořádaná Fakultou mezinárodního obchodu a ekonomiky Bukurešťské univerzity ekonomických studií. Lenka Přečková se účastní této konference v sekci "Finance a bankovnictví v Evropské unii" s příspěvkem Functioning of Bancassurance in Selected Countries in Which the Financial Group UniCredit Group Operates. Více informací na stránce konference: http://www.rei.cercetare.ase.ro/FoE_Conference/index.html